‘ธนาคารกรุงเทพ’ คว้า แบงก์ยอดเยี่ยมต่อเนื่อง 15 ปี ตอกย้ำ ศักยภาพสถาบันการเงินชั้นนำของไทย

‘ธนาคารกรุงเทพ’ คว้า แบงก์ยอดเยี่ยม ต่อเนื่อง 15 ปี ตอกย้ำ ศักยภาพสถาบันการเงินชั้นนำของไทย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นางสาวพัณณิดา ไพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย หรือ Best Sub-Custodian Bank in Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 (ปี 2551-2565) จาก Mr.Richard Scholtz, Managing Director, Europe, the Middle East and Africa, Global Finance Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำ

โดย ธนาคารกรุงเทพ ผ่านทุกเกณฑ์ประเมิน ตามหลักการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย คุณภาพการให้บริการ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ศักยภาพในการขยายธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน ระบบเทคโนโลยีรองรับที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและทันสมัย รวมถึงการจัดการดำเนินงานตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

นางสาวพัณณิดา ไพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย

นางสาวพัณณิดากล่าวว่า ในแต่ละปี Global Finance จะคัดเลือกสถาบันการเงินที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อรับรางวัลซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานความเป็นเลิศที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ สำหรับ รางวัล “Best Sub-Custodian Bank in Thailand” เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นเลิศและศักยภาพของธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของไทย ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ยกระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการในทุกด้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองทุกความต้องการ และมีความปลอดภัยขั้นสูง

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของทางการ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (SEC 17F-5 และ 17F-7) โดยสามารถให้บริการรับฝากทรัพย์สินเต็มรูปแบบ ทั้งกับสถาบันการเงินต่างประเทศ และสถาบันการเงินไทย ผ่านหลากหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัย โดยเป็นธนาคารแห่งเดียวที่สามารถให้บริการรับฝากทรัพย์สินใน สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2559

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image