‘ดีป้า’ จับมือ ‘ทราวิซโก เทคโนโลยี’ พัฒนา ‘Thailand CONNEX’ แพลตฟอร์มเชื่อมเที่ยวทั่วโลก

‘ดีป้า’ จับมือ ‘ทราวิซโก เทคโนโลยี’ พัฒนา ‘Thailand CONNEX’ แพลตฟอร์ม B2B เชื่อมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยกับ OTAs ทั่วโลก ฟื้นท่องเที่ยวไทย เงินสะพัดกว่า 12,000 ลบ.

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ดีป้า ร่วมกับ ทราวิซโก เทคโนโลยี พันธมิตรภาคเอกชน เปิดตัว Thailand CONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยได้เจอกับตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ชูจุดเด่นด้านส่วนแบ่งรายได้ที่ Win-Win กับทุกฝ่าย เพื่อใช้ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่า 12,000 ล้านบาท

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด แต่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมค้นหา จองที่พัก การเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ (OTAs) ส่งผลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ SMEs อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการกลับมาของนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเต็มที่

เพราะขาดศักยภาพในการพัฒนาช่องทางของตนเอง และต้องสูญเสียส่วนแบ่งรายได้ (GP) สูงเมื่อทำการขายผ่าน OTAs ต่างชาติ ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางขาย ลดการพึ่งพิง OTAs ต่างชาติกลับยากที่จะติดต่อกับ OTAs ของดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ขณะเดียวกัน OTAs ของสตาร์ทอัพไทยยังถือว่าเติบโตค่อนข้างช้า เพราะติดอุปสรรคในเรื่องของเงินทุน ความน่าเชื่อถือ และต้องอาศัยระยะเวลาในการเข้าถึงและได้มาซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวในระบบ

Advertisement

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พันธมิตรภาคเอกชน หนึ่งในกลุ่มบริษัททราเวลเทคชั้นนำของประเทศ พัฒนา Thailand CONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Platform) เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ทั่วไทยกับ OTAs ของดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยและ OTAs ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในทางกลับกัน OTAs ไทยและต่างชาติจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยได้ง่ายขึ้น

“Thailand CONNEX ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมในแพลตฟอร์มดังกล่าวมากกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 200,000 รายการ และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

Advertisement

ด้าน นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมาก แต่โควิด-19 กลับทำให้การท่องเที่ยวไทยที่เคยคึกคักกลับต้องเงียบเหงา นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจาก 40 ล้านคนเหลือไม่ถึงล้านคน รายได้กว่า 3 ล้านล้านบาทต่อปี เหลือไม่ถึง 9 แสนล้านบาท คนไทยแทบไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ ผู้ประกอบการที่พัก การเดินทาง สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงตัวแทนท่องเที่ยวต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ทราวิซโก เทคโนโลยี ในฐานะผู้ประกอบการทราเวลเทคที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ดีป้า ดำเนินการพัฒนา Thailand CONNEX ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง

“Thailand CONNEX จะเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยวและให้บริการในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ที่จะรวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ หรือที่พักในรูปแบบอื่น สถานที่และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Health & Wellness) รถเช่า เรือโดยสาร สวนสัตว์ อควาเรียม สนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล โชว์ มหรสพ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทั้งการดำน้ำ ผจญภัย ฯลฯ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ OTAs ทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อเพื่อทำการตลาด และนำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตน โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกับผู้ประกอบการแต่ละรายเหมือนที่ผ่านมา โดย Thailand CONNEX ชูจุดเด่นในเรื่องของการเก็บส่วนแบ่งรายได้ในลักษณะ Win-Win กับทุกฝ่าย ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราที่ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ OTAs มีกำไรเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ” นายณัฐเศรษฐ กล่าว

Thailand CONNEX ถูกออกแบบระบบให้มีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลเพื่อค้นหาคุณลักษณะ แนวโน้ม ความชอบ และความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและทำการส่งเสริมที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ Thailand CONNEX ยังมีระบบ Token ที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย (Incentive) สร้างความภักดี (Loyalty) และพันธฺมิตร (Alliance) กับผู้ประกอบการรายอื่นอีกด้วย

ทั้งนี้ ทราวิซโก เทคโนโลยี ได้วางแผนร่วมกับ ดีป้า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการหาสินค้าและบริการเข้าสู่แพลตฟอร์ม พร้อมวางแผนร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้กับ OTAs ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสอย่างไร้ขีดจำกัดแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมให้แพลตฟอร์มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Thailand CONNEX แพลตฟอร์มแห่งชาติสามารถติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาแพลตฟอร์มได้ที่ www.ThailandCONNEX.com และรับรองว่า ภายในต้นปี 2566 Thailand CONNEX จะพร้อมนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยไปพบกับตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแน่นอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: ThailandConneX และ LINE OA: @ThailandConneX

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image