พณ.เร่งสปีดค้าชายแดนและผ่านแดน ปี’65 วางเป้า 5% เผย 10 เดือนบวก 1.74%

พณ.เร่งสปีดค้าชายแดนและผ่านแดน ปี’65 วางเป้า 5% เผย 10 เดือนบวก 1.74%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนตุลาคม 2565 มีมูลค่ารวม 144,477 ล้านบาท ลดลง 2.92% แบ่งเป็นไทยส่งออก 81,937 ล้านบาท ลดลง 0.17% การนำเข้า 62,540 ล้านบาท ลดลง 6.31% และไทยได้ดุลการค้า 19,397 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้แยกเป็นการค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ (มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว) มูลค่ารวม 87,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.59% โดยไทยส่งออก 54,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.50% นำเข้า 32,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.10%

โดยส่งออกไปลาว บวก 43.67% มาเลเซีย ลบ 21.72% เมียนมา บวก 6.16% กัมพูชา บวก 9.49% ขณะที่ การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ) เดือนตุลาคม 2565 มูลค่ารวม 57,180 ล้านบาท ลบ 11.42% แบ่งเป็นการส่งออก 27,293 ล้านบาท ลดลง 8.36% นำเข้า 29,887 ล้านบาท ลดลง 14.04% โดยส่งออกไปจีน ลบ 8.92% เวียดนาม บวก 17.51% สิงคโปร์ ลบ 2.91% ประเทศอื่นๆ ลบ 17.60%

“การค้าชายแดนและผ่านแดน 10 เดือนแรก 2565 มูลค่ารวม 1,450,310 ล้านบาท บวก 1.74% แบ่งเป็นการส่งออก 855,839 ล้านบาท ลบ 0.66% การนำเข้า 594,471 ล้านบาท บวก 5.41% โดยไทยได้ดุลการค้า 261,368 ล้านบาท” นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์กล่าวว่า ปัจจัยสนับสนุนการส่งออก คือ เงินบาทยังคงอ่อนค่า ช่วยให้สินค้าไทยยังสามารถแข่งขันด้านราคาได้ โดยล่าสุด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ค่าเงินบาทอ่อนค่าที่ระดับ 36.178 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของไปยังลาวและเมียนมา บวก 177.02% และ 5.71% ตามลำดับ

Advertisement

นายจุรินทร์กล่าวว่า การดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ การผลักดันเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มีจุดผ่านแดนฝั่งไทยเปิด 71 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเปิด 63 แห่ง

โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2565-ปัจจุบัน มีจุดผ่านแดนฝั่งไทยเปิดเพิ่มจำนวน 1 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ (14 ต.ค.65) และจุดผ่านแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเปิดเพิ่มจำนวน 3 แห่ง คือ 1.ด่านประเพณีปากน้ำเซบั้งไฟ เมืองหนองบก แขวงคำม่วน สปป.ลาว (3 พ.ย.65) 2.ด่านประเพณีบ้านเซบั้งไฟ เมืองไซบูลี แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (3 พ.ย.65) และ 3.ด่านท้องถิ่นเมืองหินบูน แขวงคำม่วน ลาว (7 พ.ย.65)

รวมถึงทำการดำเนินโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก โดยร่วมมือกับ EXIM Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออก รวมถึงผู้ประกอบการค้าชายแดน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ 1,218 ราย รวม 5,933.1 ล้านบาท อนุมัติ 1,202 ราย รวม 5,902.4 ล้านบาท การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดน โดยในปี 2565 กรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนใน 5 จังหวัดเป้าหมาย คือ นครพนม แม่ฮ่องสอน สงขลา ยะลา และอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งออกชั้นนำ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การอบรม/สัมมนา และการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน

“การค้าผ่านแดน ซึ่งติดลบเพราะเราหันไปส่งออกทางเรือและทางอากาศมากขึ้น เพราะด่านชายแดนยังเปิดไม่เท่าปกติ อย่างไรก็ตาม การส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดน ตั้งเป้าบวก 5% แต่ 10 เดือนแรกทำได้แล้วบวก 17.6% การเร่งรัดการเปิดด่านประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง เรามีด่านกับประเทศเพื่อนบ้าน 97 ด่าน เปิดได้แล้ว 63 ด่าน ประเทศไทยเปิดรออยู่อีก 8 ด่านรอให้เพื่อนบ้านตอบรับ ถ้าสำเร็จจะคล่องตัวเพิ่มขึ้น” นายจุรินทร์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image