“ดีอีเอส”โชว์เศรษฐกิจดิจิทัลใน “Thailand 4.0”-หนุน SME ขับเคลื่อนประเทศ

“ดีอีเอส”ชูศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลในงาน “Thailand 4.0”-เสริมแกร่ง SME ใช้ประโยชน์ดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน“Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด” เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยถือเป็นแก่นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอีก 10 – 20 ปี ข้างหน้า

นอกจากนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อนๆ มากขึ้นอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ผลักดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น การซื้อขายสินค้า เล่นเกม ดูหนัง สั่งอาหาร ท่องเที่ยว หรือแม้แต่การศึกษา ผ่านโซเชียลมีเดีย

โดยกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์ดิจิทัลหรือออนไลน์ อาทิ การบริการทางการเงินดิจิทัล (FinTech) ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านสุขภาพ (HeathTech) และด้านการศึกษา (EdTech) เป็นต้น

“กระทรวงจึงมีนโยบายด้านดิจิทัลที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่ชี้ประเด็นสำคัญในการส่งเสริมไปสู่เป้าหมาย ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม การลงทุน ไปจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม”ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ กล่าว

Advertisement

ด้านนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ยังได้แนวคิดการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตอบโจทย์วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

นายภุชพงค์ กล่าวว่า กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์โลกปัจจุบันและอนาคตจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเทรนด์เทคโนโลยีโลกที่ก้าวล้ำและสามารถพลิกผันกิจกรรมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ

ไม่ว่าจะในด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล อาชีพแห่งอนาคต หรือโลกอนาคตอย่างเมตาเวิร์ส (Metaverse) และเทรนด์ที่กำลังมาแรงคือ ‘เกม’ ซึ่งถือเป็นธุรกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในหมู่คนรุ่นใหม่ และขยับขยายกลายเป็นธุรกิจอีสปอร์ต (e-Sport) ขึ้น ได้สร้างชื่อเสียงและมูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศจำนวนไม่น้อย

ซึ่งปัจจุบัน ตลาดอีสปอร์ต (e-Sport) ที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้แก่ จีน รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่มีศักยภาพ

ที่งนี้ เชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ SMEs องค์กร ภาคการศึกษาให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image