รัฐผุดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (บางขุนเทียน-บางบัวทอง) 5.6 หมื่นล.

ผุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (บางขุนเทียน-บางบัวทอง) 5.6 หมื่นล. เติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษรอบนอกกรุงเทพมหานครให้ครบสมบูรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) มีมติสำคัญ 2 เรื่องหลัก คือ

1.คณะกรรมการ PPP ได้ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน-บางบัวทอง ของกรมทางหลวง (ทล.) มูลค่ารวมประมาณ 56,035 ล้านบาท โดยเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 35.85 กิโลเมตร เพื่อเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษรอบนอกกรุงเทพมหานครให้ครบสมบูรณ์ (Missing Link) และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางรวมถึงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (2560-2579) ทั้งนี้ ให้ ทล.ไปดำเนินการสร้างความชัดเจนในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

2.คณะกรรมการ PPP ได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ.2563-2570 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565) เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละโครงการและเป็นปัจจุบัน โดยมีรายการโครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุนทั้งหมดรวม 117 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1.15 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากแผนฉบับเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ที่ 110 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท)

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำโครงการ PPP ที่ชัดเจน และช่วยสร้างความสนใจและดึงดูดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการของรัฐมากขึ้น โดยแผนร่วมลงทุนฯ ฉบับนี้ได้ครอบคลุมถึงโครงการในเชิงสังคมในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข และด้านที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงวัย เป็นต้น

 

อ่านข่าวอื่น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image