‘โฮมโปร’ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องปีที่ 6 ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

‘โฮมโปร’ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องปีที่ 6 รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจอย่างสมดุล 3 ด้าน คือ การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ We make a better living ส่งผลให้โฮมโปร ได้รับการประเมิน และจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ในปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก หนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าเรื่องบ้าน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้ และส่งต่อโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของโลก ด้วยการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับกลยุทธ์ ESG อย่างสมดุล ตามคำมั่นสัญญา “We Make a Better Living”

นายคุณวุฒิกล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้า โดยได้คัดสรรสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลรับรอง เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดหาสินค้าในกลุ่ม Eco Product ซึ่งประกอบด้วย สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน สินค้ากลุ่มสุขภาพ และความปลอดภัย สินค้ากลุ่มรักษาป่าไม้ สินค้ากลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้ากลุ่มประหยัดน้ำ และสินค้ากลุ่มลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งยกระดับสินค้ากลุ่ม Eco Product ให้เป็นสินค้า ECO Choice ที่คัดสรรพิเศษเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริการ บริษัทได้สนับสนุนโครงการเถ้าแก่น้อย โดยยกระดับฝีมือช่างให้มีมาตรฐาน และเพิ่มจำนวนทีมช่างให้เพียงพอต่อการขยายสาขา เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้าน และส่งมอบงานบริการให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการ บริการ Home Service สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาว เป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593 โดยการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ร้อยละ 100 ในสาขาที่มีอาคารเป็นของบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้า ส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารร้านค้า โดยการติดตั้งระบบ Building Control Monitoring System for Energy (BCMS) ซึ่งเป็นระบบการควบคุมอาคารอัตโนมัติที่ช่วยให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง พร้อมทั้งบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image