‘พาณิชย์’ ชี้เอฟทีเอ ดันยอดส่งออกนมไทยไป ‘จีน-ฮ่องกง-ญี่ปุ่น’ พุ่ง

‘พาณิชย์’ ชี้เอฟทีเอ ดันยอดส่งออกนมไทยไป ‘จีน-ฮ่องกง-ญี่ปุ่น’ พุ่ง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์สินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทย พบว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมในไทยพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคนมของคนไทยได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันมูลค่าการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยไปตลาดต่างประเทศก็เติบโต

โดยในช่วง 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค. 2565) ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมไปตลาดโลก มูลค่า 499.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 2.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และส่งออกไปตลาดคู่ FTA มูลค่า 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3% สัดส่วนสูงถึง 94.1% ตลาดคู่ FTA ที่ไทยส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน ขยายตัว 27.9% ฮ่องกง ขยายตัว 13.1% ญี่ปุ่น ขยายตัว 121.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ นมพร้อมดื่มยูเอชที นมถั่วเหลืองที่มีนมผสม เครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีนมผสม นมเปรี้ยวและโยเกิร์ต

นางอรมนให้ข้อมูลว่า ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยมีอยู่ 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศคู่ค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย ปัจจุบันประเทศคู่ FTA 14 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และฮ่องกง ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจากไทยทุกรายการแล้ว เหลืออีก 4 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และเปรู ที่ลดภาษีนำเข้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมบางส่วนให้ไทยแต่ยังไม่เป็นศูนย์ เช่น ญี่ปุ่น นม 21.3-25.5% โยเกิร์ต 21.3-29% ชีส 22.4-40% เกาหลีใต้ นม 26.8% โยเกิร์ต 28.8% ชีส 36%

ส่วนอินเดีย ไม่เก็บภาษีนำเข้านมเปรี้ยวและโยเกิร์ตจากไทยแล้ว แต่ยังคงเก็บภาษีนำเข้านมที่อัตรา 20-60% เป็นต้น อย่างไรก็ดี ภายใต้ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ญี่ปุ่น เก็บภาษีเครื่องดื่มนมที่มีนมผสมอัตรา 9-12.6% ซึ่งจะทยอยลดภาษีนำเข้าลงเหลือศูนย์ ในปี 2580

Advertisement

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นอันดับที่ 7 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในอาเซียน โดยไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมไปตลาดอาเซียนสัดส่วนสูงถึง 82% สำหรับในช่วง 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค. 2565) ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมไปอาเซียน มูลค่า 407 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดอาเซียนที่ขยายตัว ได้แก่ กัมพูชา สัดส่วน 38% (+5.3%) สปป.ลาว สัดส่วน 15.8% (+2.2%) เมียนมา สัดส่วน 15.2% (+0.2%) เวียดนาม สัดส่วน 4.4% (+2.3%)

โดยสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมที่ไทยส่งออกไปอาเซียนเพิ่มขึ้น ได้แก่ นมพร้อมดื่มยูเอชที นมเปรี้ยวและโยเกิร์ต นมถั่วเหลืองที่มีนมผสมเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีนมผสม และเนยแข็ง

นอกจากนี้ Future Food หรือ อาหารอนาคต ยังเป็นหนึ่งใน Mega Trend ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและเสริมคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น โดยสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมจึงเป็นสินค้าที่เข้ากับกระแสดังกล่าว และสามารถสร้างโอกาสทางการค้าได้ด้วย FTA

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image