กทพ. เดินหน้าเปิดเวทีซาวด์เสียง โครงการทางด่วนสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กระทู้ จ.ภูเก็ต

กทพ. เดินหน้าเปิดเวทีซาวด์เสียง โครงการทางด่วนสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กระทู้ จ.ภูเก็ต ตั้งเป้าเวนคืนที่ดินปี’67-เปิดให้บริการปี’70

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม บอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในการเปิดการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการศึกษาของโครงการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลการคัดเลือกแนวเส้นทาง และรูปแบบทางแยกต่างระดับของโครงการ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่ภูเก็ต ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่โครงการ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรมซูม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประมาณ 500 คน

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ เบื้องต้นแนวสายทางช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว จะใช้แนวสายทางตามผลการศึกษาของกรมทางหลวง (ทล.) ที่เคยออกแบบไว้ในปี 2559 เบื้องต้นกทพ.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาโครงการฯต่อในปี 2565 ทั้งนี้ตามแผนโครงการนดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่ กทพ.พยายามเร่งรัดกระบวนการของโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ตให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปี

“ปัจจุบันกทพ.ได้ดำเนินการให้บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เร็วกกว่าแผน โดยในปี 2566 กทพ.ยังมีแผนที่จะลงทุนโครงการ โครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กับอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนต่อไป กทพ.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะฉะนั้นการลงทุนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าทางการเงิน ถึงแม้จ.ภูเก็ต จะเป็นจังหวัดที่นำส่งรายได้เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ แต่ต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการอื่นๆ ด้วย” นายสุรเชษฐ์ กล่าว

Advertisement

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่จ.ภูเก็ต ล่าสุดในโครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต ช่วงสนามบินภูเก็ต–ห้าแยกฉลอง ได้มีการปรับรูปแบบเป็นรถเมล์อีวีบัส ซึ่งเป็นรูปแบบที่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเป็นการเวนคืนที่ดินบริเวณป่าแทน ทั้งนี้ จะมีการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อดำเนินการรูปแบบโครงการฯให้อยู่ในกรอบที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงการฯสำเร็จ เนื่องจากปัจจุบันการจราจรของจ.ภูเก็ต ติดขัด หากดำเนินการได้จะทำให้การเดินทางจากสนามบินภูเก็ตเข้าเมืองและผ่านป่าตองภายในระยะเวลา 40 นาที

รายงานข่าวจากบริษัทที่ปรึกษาของโครงการฯ ระบุว่า ปัจจุบันกทพ.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมีระยะเวลาศึกษา 450 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565-24 มิถุนายน 2566 หลังจากนี้จะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ภายในเดือนมกราคา-กุมภาพันธ์ 2566 และจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ภายในเดือนเมษายน 2566 ต่อไป โดยจะเริ่มกระบวนการเวนคืนที่ดินภายในปี 2567 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2570

ขณะเดียวกัน จากการศึกษาพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต พบว่าแนวเส้นทางที่เหมาะสมในการออกแบบและการก่อสร้างมากที่สุด คือแนวเส้นทางที่ 2 เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางที่มีลักษณะทรงเรขาคณิตดีที่สุด ในด้านวิศวกรรมมีระยะทางที่สั้น ส่วนด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีค่าก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและค่าเวนคืนที่ดินน้อยที่สุด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รับผลกระทบน้อย ส่วนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่าแนวเส้นทางมีผลกระทบทางกายภาพ ป่าไม้ และด้านโยกย้ายจากการเวนคืนที่ดินน้อยที่สุด

ส่วนรูปแบบโครงการฯ เป็นโครงการทางพิเศษแนวใหม่ โดยใช้แนวเส้นทางทางหลวงสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว เดิมที่เคยศึกษาออกแบบไว้ในปี 2559 มาดำเนินการออกแบบปรับปรุงเป็นทางพิเศษและออกแบบแนวเส้นทางใหม่ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง โดยช่วงแนวทางใหม่เป็นแนวเส้นทางที่ผ่านพื้นที่ป่าเทือกเขากมลา ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน เบื้องต้นจะพิจารณาเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบอุโมงค์คู่ อุโมงค์ละ 2 ช่องจราจร โดยโครงการฯมีการควบคุมการเข้า-ออก เต็มรูปแบบ โดยการกั้นรั้วทั้งเข้า-ออกทางหลักของโครงการได้เฉพาะจุดที่กำหนด เป็นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตรและมีทางบริการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรได้

สำหรับแนวเส้นทางของโครงการทางพิเศษ (ด่วน) สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จ.ภูเก็ต มีจุดเริ่มต้นที่ ต.เทพกระษัตรี บริเวณจุดตัดกับ ทล.4026 และมีแนวเส้นทางไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.402 จนถึงบริเวณจุดตัดกับ ทล.4024(ถนนเลี่ยงเมือง) ที่ ต.เกาะแก้ว โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว บริเวณ ต.ศรีสุนทร และแนวเส้นทางจะลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.4024 สิ้นสุดโครงการที่ ต.กะทู้ บริเวณจุดตัดกับ ทล.4029 เชื่อมต่อกับทางด่วนสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต

ข่าวน่าสนใจอื่น:

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image