‘หอการค้า’ หนุนแซนด์บ็อกซ์เปิดผับถึงตี 4 สร้างรายได้กลุ่มธุรกิจกลางคืน เม็ดเงินหมุนเวียน

‘หอการค้า’ หนุนแซนด์บ็อกซ์เปิดผับตี 4 ชี้เป็นประโยชน์เศรษฐกิจ สร้างรายได้กลุ่มธุรกิจกลางคืน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวว่า นโยบายภาครัฐเรื่องมาตรการของขวัญปีใหม่ 2566 ที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ช่วงการออกของขวัญปีใหม่ถือเป็นรอยต่อที่สำคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป และการฟื้นตัวยังไม่กระจายตัว แต่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวที่มีภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับอานิสงส์เป็นวงกว้าง

ดังนั้น ภาคที่จะทำให้เกิดการกระจายของเม็ดเงินมากที่สุดและเข้าถึงทุกกลุ่มคือภาคการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐควรจะออกมาตรการท่องเที่ยวที่เป็นการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในประเทศ เช่น มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน และส่งเสริมตลาดต่างชาติที่สร้างแรงกระตุ้นให้ชาวต่างชาติอยากเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในไตรมาส 1/2566 และระยะถัดไปถือเป็นมาตรการสำคัญและควรสนับสนุนเป็นอันดับ 1

รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับมาตรการเป็นแซนด์บ็อกซ์สำหรับธุรกิจเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนที่ขอให้รัฐขยายเวลาการเปิดให้บริการจากเวลา 02.00 น. เป็น 04.00 น. ถือเป็นสิ่งที่น่าทดลอง สมมุติว่าธุรกิจสามารถขายของแล้วมีรายได้มากขึ้น ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างดี มองว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และจะทำให้คนทำงานกลางคืนที่ถูกปิดให้บริการเป็นเวลา 2 ปี ทำให้เขาสามารถมีรายได้กลับขึ้นมาได้

รวมถึงจะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับสันธนาการ เช่น นักดนตรี ธุรกิจที่บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์/ไม่มีแอลกอฮอล์ หรืออาหาร สามารถมีรายได้กลับมาเติมเต็มได้ โดยจะเป็นการหมุนเวียนของเงิน ซึ่งมองว่าควรมีการทำแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

Advertisement

รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าวด้วยว่า มาตรการช้อปดีมีคืนเป็นมาตรการที่รัฐไม่จำเป็นต้องใช้เงินภาษี หรืองบประมาณ แต่เป็นการสละเงินในอนาคต ซึ่งรัฐวางไว้ 40,000 บาทต่อคน และเป็นวงเงินรายได้ 8,000 ล้านบาท คาดว่าสำหรับเงิน 40,000 บาทต่อคน จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนอย่างน้อย 40,000-80,000 ล้านบาท เพราะเชื่อว่าจะมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านคนขึ้นไป และจะใช้เงินเต็มจำนวน โดยกลุ่มคนที่จะใช้จะมีการเสียภาษีตั้งแต่ 20-35% จึงมีคนใช้วงเงินเต็มจำนวนหรืออาจจะมากกว่าในจำนวนนี้

รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าวว่า มาตรการช้อปดีมีคืนจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจช่วงไตรมาส 1/2566 เพราะจะมีคนใช้มาตรการช่วงสิ้นปี 2565 และลากยาวถึงปี 2566 เป็นมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ 0.3-0.5% ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโตได้ 3.5%

“ยังคงรอดูมติ ครม.ว่าจะให้มติออกมาทันต่อมาตรการการท่องเที่ยวได้ในช่วงวันนี้หรือไม่ และจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร” รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าว

รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าวว่า ประเทศไทยช่วงนี้เข้าโหมดการเลือกตั้ง สิ่งที่รัฐทำเป็นเรื่องปกติของระบบประชาธิปไตยที่รัฐต้องทำให้ประชาชนรู้สึกถึงการชื่นชมรัฐ และเห็นว่ารัฐทำงานให้เขาได้รับประโยชน์ ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น รวมถึงกระเป๋าเงินจะมีไม่มากนักภายใต้สิ่งที่เกิดขึ้น 1.รายได้ยังไม่เพิ่ม 2.ค่าครองชีพสูงขึ้น รวมถึงค่าไฟฟ้า (Ft) ที่ปรับขึ้น การหารายได้เพิ่มขึ้นเร็วให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

“รอยต่อระหว่างการส่งออกชะลอลงและการท่องเที่ยวกำลังฟื้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องเร่งให้การบริโภค การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าและบรรเทาความเดือดร้อน ดังนั้น เรื่องการเมืองจึงเป็นโจทย์ที่รัฐบาลควรจะทำภายใต้กรอบการเมืองที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง” รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าว

รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าวต่อว่า เรื่องสังคมยังมีคนส่วนใหญ่ยังเดือดร้อนคือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (เอสเอ็มอี) ที่ยังไม่สามารถรับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แม้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์ แต่กลุ่มส่งออก โดยเฉพาะเอสเอ็มอี เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกรบางส่วน ยังไม่มีรายได้กลับมามากนัก ทำให้กลุ่มเหล่านี้มีภาวะจากโครงสร้างหนี้เกิดขึ้นและต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และยังต้องการดูแลเรื่องค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงต้องการให้มีการเติมฐานรายได้

“เรื่องเศรษฐกิจยังเป็นการฟื้นตัววงแคบเพราะการท่องเที่ยวฟื้น แต่การส่งออกหดตัว การบริโภคภาคเอกชนภายในประเทศยังไม่กลับมาฟื้นตัวโดดเด่น แม้การท่องเที่ยวจะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ เพราะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่ทั้วทุกพื้นที่ในไทย จึงทำให้เศรษฐกิจต้องการแรงหนุน” รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image