สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ รุมค้านประมูลดาวเทียม ชง ‘เอ็นที’ ดูแลเอง

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ รุมค้านประมูลดาวเทียม ชง ‘เอ็นที’ ดูแลเอง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มกราคม ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายทวีชัย โคตรวงศ์ กรรมการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขานครราชสีมา (สรส.นม.) ได้รับมอบหมายจาก นายรังษี อุปแก้ว เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขานครราชสีมา (สรส.นม.) รวมตัวกันเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ยืนถือป้ายข้อความ “เลิกเถอะ ขายสมบัติชาติ, กิจการดาวเทียมไม่ใช่ที่หาผลประโยชน์ของนายทุน, ยกเลิกการประมูลสิทธิในวงจรดาวเทียม, กิจการดาวเทียมไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงนายทุน”

และยื่นหนังสือถึง ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอให้ยกเลิกการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที เป็นผู้ดำเนินกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้มีการควบรวมกิจการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อทำภารกิจสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมให้กับประเทศ โดยมีนายอาทิตย์ ชามขุนทด ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ เข้ารับหนังสือ

นายทวีชัย กรรมการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขานครราชสีมา (สรส.นม.) ได้อ่านแถลงการณ์ว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาล และ กสทช. ยกเลิกการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้เอ็นที หน่วยงานของรัฐดำเนินการเอง

Advertisement

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (สร.ทช.) พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย พรรคไทยภักดี และองค์กรผู้ร่วมอุดมการณ์ภาคประชาสังคม ขอเรียกร้องให้รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ กสทช.เล็งเห็นความสำคัญของวงโคจรดาวเทียมอันเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ และยืนหยัดปกป้องสมบัติของชาติและประชาชนด้วยการทำหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ในการ ยกเลิกการประมูลการใช้สิทธิในกิจการดาวเทียมและเปิดโอกาสให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจไทยได้ดำเนินกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์ ของชาติและประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พร้อมกันนี้ทาง สรส. ได้นัดหมายกับ สรส.สาขา และศูนย์ประสาน สรส.ประจำจังหวัด

รวมทั้ง อนุกรรมการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและเรียนประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมกันทั้งประเทศเพื่อแสดงเจตจำนงนี้ร่วมกัน รวมพลังปกป้องสมบัติของชาติและประชาชน

ข่าวน่าสนใจอื่น:

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image