กรมบัญชีกลาง เปิดรับ ‘ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์’ แล้ว ครอบคลุมบริการภาครัฐ 730 รายการ

กรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบรับชำระเงินกลางภาครัฐ พร้อมใช้งานแล้ว ครอบคลุมธุรกรรม มากกว่า 730 รายการ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ หรือ e-Payment Portal of Government ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลักดันให้ระบบการชำระเงินของประเทศไทยเข้าสู่ระบบการ ชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรนั้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบให้สามารถครอบคลุมหน่วยงานมากขึ้น

โดยขณะนี้ ส่วนราชการสามารถ ออกใบแจ้งการชำระ (Bill Payment) เพื่อให้ผู้รับบริการ ประชาชนและภาคธุรกิจ นำไปชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด เช่น Mobile Banking และ Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และเมื่อผู้รับบริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้แก่ผู้รับบริการ

โดยระบบจะรับและนำส่งเงินรายได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินคงคลัง พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้ส่วนราชการโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบันมีส่วนราชการที่ใช้งานระบบการรับชำระเงินกลางฯ ครอบคลุมหน่วยงานที่มีสำนักงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 23 หน่วยงาน ให้บริการในระบบฯมากกว่า 730 รายการ เช่น ค่าธรรมเนียมมัดจำรังวัด ค่าธรรมเนียมโรงงาน และค่าจดทะเบียนการค้า เป็นต้น ซึ่งกรมบัญชีกลางมีแผนการขยายผลการใช้งานระบบให้แก่ส่วนราชการเพิ่มเติม

Advertisement

รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ ในระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินกับระบบการรับชำระเงินกลางฯด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง กองการเงินการคลังภาครัฐ 0-2127-7551 ในวัน เวลาราชการ

 

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image