ต่างชาติลงทุนไทยปี 65 เกือบ 1.3 แสนล้าน ‘ญี่ปุ่น-จีน-ฮ่องกง’ มากที่สุด

พณ.โชว์ยอดปี 65 อนุมัติต่างชาติลงทุนไทยเกือบ 1.3 แสนล้าน “ญี่ปุ่น จีนฮ่องกง” ยังเหนียวแน่น

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานว่าปี 2565 ได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย 583 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบ่งเป็น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 218 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ 365 ราย เม็ดเงินลงทุน 128,774 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 5,253 คน ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 151 ราย เงินลงทุน 39,515 ล้านบาท สิงคโปร์ 98 ราย เงินลงทุน 15,893 ล้านบาท สหรัฐฯ 71 ราย เงินลงทุน 3,418 ล้านบาท ฮ่องกง 40 ราย เงินลงทุน 18,188 ล้านบาท และ จีน 31 ราย เงินลงทุน 23,306 ล้านบาท

ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ลงทุนสูงสุด

ทั้งนี้ เปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวนการอนุญาตฯ เพิ่มขึ้น 13 ราย หรือเพิ่ม 2% มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 46,273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 56% จ้างงานคนไทยลดลง 197 คน หรือลดลง 4% ส่วนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนสูงสุด คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ สหรัฐ 

สำหรับประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐ และสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และตรวจสอบระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับโครงการโรงผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับสนามบินอู่ตะเภา บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย บริการขุดลอก ถมทะเล และก่อสร้างม่านดักตะกอนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

Advertisement

สำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เป็นต้นบริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย บริการกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content

นักลงทุนญี่ปุ่น สนใจ EEC

นายสินิตย์ กล่าวต่อว่า การลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ ปี 2565 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 119 ราย หรือสัดส่วน 20% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด มูลค่าการลงทุน 52,879 ล้านบาท หรือสัดส่วน 41% ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น 47 ราย ลงทุน 24,738 ล้านบาท จีน 11 ราย ลงทุน 11,444 ล้านบาท และ สิงคโปร์ 11 ราย ลงทุน 5,005 ล้านบาท ธุรกิจที่ลงทุน อาทิ บริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ บริการ/พัฒนาซอฟต์แวร์ และ บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน การอัพเกรดซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นต้น

เฉพาะเดือนธันวาคม 2565 อนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในประเทศไทย 53 ราย เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 20 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 33 ราย เงินลงทุน 16,308 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 245 คน ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน

รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนแก่คนไทย เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเมติกส์ของเครื่องแขนกลทุ่นแรงสำหรับเคลื่อนย้ายและขนย้ายวัตถุองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) องค์ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องกังหันก๊าซ เป็นต้น

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ บริการทางวิศวกรรม โดยการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เป็นต้น บริการ Cloud Services โดยเป็นการให้บริการในด้านซอฟต์แวร์ การให้บริการด้านแพลตฟอร์ม และ การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image