กอช. จับมือ กรุงไทย เพิ่มช่องทางออมแสนง่าย ผ่าน “เป๋าตัง” หวังจูงใจเพิ่มสมาชิก

กอช. จับมือ กรุงไทย เพิ่มช่องทางออมแสนง่าย ผ่าน “เป๋าตัง” หวังจูงใจเพิ่มสมาชิก แถมโปร นักเรียน-นักศึกษา กยศ. ออม 1 ครั้ง สะสมเป็นชั่วโมงสาธารณะได้ 1 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงการออมกับ กอช. ที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย รวดเร็วด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี การออมเงินผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งสามารถออมต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐในเดือนถัดไป ตามช่วงอายุสูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี และเงินออมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินบุคคลธรรมดาประจำปี

ทั้งนี้ สมาชิก กอช. ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ออมต่อเนื่องกับ กอช. ได้ผ่านเป๋าตังด้วยเช่นเดียวกันเพียงกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในรหัสโครงการว่า “กยศ.” โดยการออม 1 ครั้ง จะเป็นการสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน ทั้งนี้ การออมกับ กอช. เมื่อคุณออม รัฐจะเพิ่มเงินสมทบให้ และเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์คุณจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนจาก กอช. ดั่งสโลแกนที่ว่า “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของวางแผนการทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยเฉพาะการออมเพื่อการเกษียณ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับคนไทยทุกกลุ่ม สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินในทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง สะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ ที่ผ่านมา ธนาคารได้ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้บริการนำส่งเงินสะสมงวดถัดไปของสมาชิกกอช. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เครื่อง ATM และ สาขาทั่วประเทศ

“และล่าสุดได้ต่อยอดความร่วมมือ ด้วยการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการ โดยเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินนำส่ง กอช.ผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยคุ้นเคยและเข้าถึงได้สะดวก” นายผยง กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image