‘บ้านล้านหลัง’ ธอส.ได้ไปต่อ ครม.เคาะเฟส 3 วงเงิน 2 หมื่นล้าน เริ่มยื่นกู้ 27 ก.พ.นี้

ครม.ไฟเขียว บ้านล้านหลัง เฟส 3 วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ดอก 3% คงที่ 5 ปี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูง และเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มวัยทำงาน หรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

นายอาคมกล่าวว่า โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 มีวงเงินโครงการ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่ง ธอส.สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ในช่วง 5 ปีแรก วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกัน และมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นคำขอกู้กับ ธอส.ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่า ธอส.ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว

“กระทรวงการคลังให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูง และเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการให้ดีขึ้น” นายอาคมกล่าว

Advertisement

นายอาคมกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการต่อเนื่องจากโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ที่มียอดคำขอสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้ว มียอดอนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 22,240 ราย เป็นจำนวนเงิน 19,937.46 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วนของจำนวนผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายใต้โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 มีการกระจายตัวอยู่ในช่วงวงเงิน ได้แก่ 1.ต่ำกว่า 500,000 บาท จำนวน 11% 2.500,001-1,000,000 บาท จำนวน 47% และ 3.1,000,001-1,500,000 บาท จำนวน 42% ขณะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 36% และจังหวัดภูมิภาค 64% จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image