“กสิกรไทย” ส่ง “บีคอน วีซี” เปิดตัว Impact Fund ลงทุน ESG อัดฉีด 1.2 พันล.

กสิกรไทยส่งบีคอน วีซีเปิดตัว Beacon Impact Fund ลงทุน ESG อัดฉีด 1.2 พันล.

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายธนพงษ์ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี)เปิดเผยว่า บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล (บีคอน วีซี) จัดตั้งกองทุน Beacon Impact Fund พร้อมประกาศเป็นผู้นำการด้านลงทุนด้าน ESG ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 1,200 ล้านบาท หรือราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าปี 2566 จะปิดดีลธุรกิจได้ 10 ดีล

โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่แสวงหาผลกำไร ที่มีแนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆ ของ ESG สามารถวัดผลได้ พร้อมศักยภาพที่จะขยายผลไปในวงกว้าง

นายธนพงษ์ กล่าวว่า สำหรับภาพรวมของบีคอนนั้น จากยอดวงเงินลงทุนใน 3 กองทุน อาทิ 1.กองแรก คือ กองทุนsynergy fund เน้นลงทุนที่สร้างการทำงานร่วมกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าลงทุน 2.กองทุน opportunitic fund เน้นลงทุนสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่สามารถมาสนับสนุนการทำงานของธนาคาร และ 3.กองทุน impact fund ที่ลงทุนใน ESG

Advertisement

ซึ่งทั้ง 3 กองทุนอยู่ภายใต้การดำเนินการรวม 265 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8,000 ล้านบาท ปัจจุบันใช้ไปแล้วกว่า 160 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,000 ล้านบาท หากบีคอนใช้วงเงินที่เหลือหมดก่อนภายใน 3 ปีนี้ ก็สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมจากธนาคารกสิกรไทยได้ โดยคาดว่าดีลลงทุนในปีนี้จะมีประมาณ 15 ดีล เป็นดีลที่เกี่ยวข้องกับ ESG ประมาณ 10 ดีล อาทิ ธุรกิจแปลงเครื่องยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) โดยที่ผ่านมามีผลตอบแทนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

เราเน้นลงทุนในสตาร์ตอัป ที่ต้องก่อตั้งมาแล้ว 3 ปี สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยปีนี้คาดจะเห็นไม่น้อยกว่า 15 กองทุน ซึ่งเป็นทั้งในไทย และ ต่างประเทศ โดยใช้เงินลงทุนกองทุนละ 1-3 ล้านเหรียญสหรัฐนายธนพงษ์ กล่าว

นายธนพงษ์ กล่าวว่า สำหรกองทุน Beacon Impact Fund พร้อมประกาศเป็นผู้นำด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพด้านESG ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 1,200 ล้านบาท หรือประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อแสวงหาบริษัทสตาร์ทอัพที่สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีศักยภาพที่จะสามารถขยายผลไปในวงกว้าง

สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติและเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทย ที่มีความมุ่งมั่นจะยกระดับการดำเนินธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปูทางให้สังคมไทยและโลกใบนี้เปลี่ยนผ่านไปยังเศรษฐกิจใหม่ที่สดใสและยั่งยืนกว่าที่เคยเป็นมา

นายธนพงษ์ กล่าวว่า กองทุน Beacon Impact Fund มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่อยู่ในช่วง Post-revenue หรือสามารถสร้างรายได้แล้ว มีฐานลูกค้าที่ชัดเจน และสามารถเติบโตได้ดี เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ของบีคอน วีซี ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นบริษัทสตาร์ทอัพแสวงหาผลกำไร ที่มีแนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่าง ของ ESG อาทิ

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment): มุ่งเน้นธุรกิจที่ช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการลดการใช้พลังงานฟอสซิล (Decarbonization) การลดขยะและการผลิตเกินความจำเป็น (Waste Reduction) และการลดผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Adaptation)

ด้านสังคม (Social): มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างความเท่าเทียมและการเข้าถึงด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial and Digital Inclusion) การสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินและเทคโนโลยี (Financial and Digital Literacy) และการสร้างการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ (Access to Health Care)

ด้านธรรมาภิบาล (Governance): มุ่งเน้นธุรกิจที่ปกป้องสิทธิผู้บริโภค (Consumer Protection) การสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Visibility) และการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ (Business Transparency)

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image