พณ.ทำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 5 ปี ดันไทยฮับอาเซียน

ที่จังหวัดยโสธร นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน ยโสธรออแกนิกส์แฟร์ 2016 ว่า กระทรวงมีนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยกระดับรายได้ และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรของประเทศ ให้ก้าวพ้นจากการติดกับดัก การขายสินค้าเกษตรโภคภัณฑ์ราคาต่ำและแข่งขันสูง โดยได้ส่งเสริมรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ผสมผสานแนวคิดยุคใหม่ และเจาะตลาดเฉพาะที่ใส่ใจการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สำหรับจังหวัดยโสธร ถือเป็นแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพ และครบวงจรทั้งข้าว ผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ ปศุสัตว์ รวมทั้งมีการบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตแปรรูป และได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน’ จึงยกย่องเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของประเทศ (ยโสธรโมเดล)

นางอภิรดีกล่าวอีกว่า กระทรวงได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2560-64 ด้วยวิสัยทัศน์ “ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในอาเซียน ” โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.สร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2.ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 3.พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์ และ 4.พัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ โดยหวังช่วยให้ไทยได้ส่วนแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

” ตลาดการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท และมีอัตราเติบโต 20% ต่อปี โดยประเทศไทยมีมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ประมาณ 2,300 ล้านบาท และมีอัตราเติบโตกว่า 10% ต่อปี และมีการส่งออกไปต่างประเทศแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี” นางอภิรดีกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เงินทั่วโลกอ่อนยวบ เว้นดอลลาร์สหรัฐ หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25%
บทความถัดไปอำเภอกุยบุรีพร้อมส่งมอบไม้จันทน์หอม 20 ธ.ค. จัดพิธีบวงสรวง-แห่รอบเมือง