ไทยเฮ! ออสซี่ไฟเขียวนำเข้าเปิดปรุงสุกจากไทยแล้ว เริ่ม มิ.ย.นี้ ปีละ 1.2 พันตัน

ไทยเฮ! ออสซี่ไฟเขียวนำเข้าเปิดปรุงสุกจากไทยแล้ว เริ่ม มิ.ย.นี้ ปีละ 1.2 พันตัน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายระพีภัทร์ จันทรศรี วงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาวปิยะนุช ทิพยวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวแอมเบอร์ พาร์ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเครือรัตน์ ออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ แห่งออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมพิธีส่งเสริม ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย ชนิดสินค้าเป็ดปรุงสุกของไทยและอะโวคาโดของ ออสเตรเลีย

นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่กระบวนการด้านเทคนิคเพื่อจัดทำเงื่อนไขการนำเข้า ของทั้งสองสินค้าได้เสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วม ด้านการเกษตรออสเตรเลีย-ไทย ครั้งที่ 22 เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) โดย ไทยและออสเตรเลียจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร รวมถึงด้านการค้า การแลกเปลี่ยนนโยบาย และกิจกรรม ความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ โดยที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้เป็น ผู้แทนของกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ส่งมอบจดหมายทางการ จากกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ แห่งออสเตรเลียให้แก่อธิบดีกรมปศุสัตว์ของไทย เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับ ใบรับรองสุขภาพสัตว์ เพื่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์เป็ด ปรุงสุกจากประเทศไทยเข้าสู่เครือรัฐออสเตรเลีย ถือเป็นการ ยอมรับคุณภาพมาตรฐานการผลิตเป็ดปรุงสุกของไทย หลังจากนั้นทางออสเตรเลียจะนำข้อมูลเงื่อนไขการนำเข้าเป็ด ปรุงสุกของไทยเข้าสู่ระบบข้อมูล (BICON) จะส่งผลให้เป็ดปรุงสุกไทยสามารถส่งออกได้ภายในเดือนมิถุนายน โดยคาด ว่าสามารถส่งออกได้ปริมาณ1,200 ตัน/ปี มูลค่า 400 ล้านบาท

นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวว่า พร้อมกันนี้กรมวิชาการเกษตรได้ลงนามในประกาศกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับเงื่อไขการนำเข้า ผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2566 ซึ่งหลังจากที่ประกาศฉบับนี้ได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาและ กรมวิชาการเกษตรได้เดินทางไปตรวจสอบระบบการส่งออก อะโวคาโด พันธุ์แฮสจากรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย จะ สามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยได้ พร้อมนี้ ทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือ ทั้งด้านวิชาการและการส่งออก สินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

Advertisement

ความสำเร็จของความร่วมมือกันในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ด้านการเกษตรกันอย่างยาวนานและแน่นแฟ้น ซึ่งทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นการเปิดโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด รวมทั้งพัฒนาภาค การเกษตรและอาหารให้มั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image