ผู้พิการเฮ!”บัญชีกลาง”เพิ่มเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม-อุปกรณ์บำบัดรักษาโรคมีผล 1 มค.60

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน ซึ่งในการปรับครั้งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งสามารถเข้าถึงรายการอวัยวะเทียมฯ ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ประกาศยกเลิกและกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมฯ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 109 รายการ โดยเป็นการปรับเพิ่ม จำนวน 53 รายการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบ่งชี้ คุณลักษณะ และอัตราเบิกจ่าย จำนวน 31 รายการ และสำหรับอุปกรณ์บางรายการที่ปัจจุบันไม่มีการใช้ในการรักษาพยาบาลแล้ว จึงได้ยกเลิกจำนวน 18 รายการ

สำหรับรายการ และอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคใหม่ ที่ให้เบิก เช่น
-แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วมีระบบการใช้งาน เดิมจ่ายให้ข้างละ 25,000 บาท ของใหม่เป็น 36,500
-ขาเทียมระดับข้อเท้า เดิมข้างละ 5,000 บาท เป็น 1,000 บาท
-รองเท้าคนพิการขนาดกลางเดิมคู่ละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท
-รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ด้วยโลหะ แบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ เดิมคันละ 6,000 บาท เป็น 6,600 บาท
-โลหะดามขาชนิดสั้น เดิมไม่จ่าย ของใหม่ 5,500 บาท
-ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียมเดิมไม่จ่าย ของใหม่ คู่ละ 650 บาท
-เสริมฝ่าเท้าส่วนหน้า เดิมไม่จ่ายของใหม่ข้างละ 1,500 บาท
-รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการเดิมไม่จ่ายของใหม่จ่ายอันละ 6,000 บาท

“กรมบัญชีกลางเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว จึงได้ปรับปรุงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายการที่มี การใช้บริการจำนวนมาก มีความจำเป็นในการรักษาและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าว จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 7.442 ล้านบาท ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด” นางสาวอรนุช กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image