สรท. คงเป้าส่งออกทั้งปี’66 โต 0-1% หวังเร่งจัดตั้งรบ.ใหม่ เดินเครื่องการส่งออกไร้รอยต่อ

สรท. คงเป้าส่งออกทั้งปี’66 โต 0-1% หวังเร่งจัดตั้งรบ.ใหม่ เดินเครื่องการส่งออกไร้รอยต่อ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน 2566 การส่งออกมีมูลค่า 21,723 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พบว่าติดลบ 7.6% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 737,788 ล้านบาท ติดลบ 5.6%

ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 23,195 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 7.3% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 797,373 ล้านบาท ติดลบ 5.4% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนเมษายน 2566 ขาดดุลเท่ากับ 1,471 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 59,584 ล้านบาท

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมกราคม-เมษายนของปี 2566 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าไทยส่งออกรวมมูลค่า 92,003 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 5.2% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 3,110,977 ล้านบาท ติดลบ 2.2% ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 96,519.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 2.2% และมีมูลค่าการนำเข้าในรูปเงินบาทเท่ากับ 3,305,763 ล้านบาท ขยายตัว 0.8%

Advertisement

ส่งผลให้การค้าของประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2566 ขาดดุลเท่ากับ 4,516 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 194,786 ล้านบาท

ทั้งนี้ สรท. คงคาดการณ์เป้าหมายการทำงานด้านการส่งออกรวมทั้งปี 2566 เติบโตระหว่าง 0-1% แต่เชื่อมั่นว่าหากสามารถผลักดันภาคการส่งออกช่วงปลายปี 2566 ให้เป็นบวกได้ มีโอกาสที่ส่งออกจะเติบโต 1-2% ซึ่งปัจจัยปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญในปี 2566 ได้แก่

  1. ความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล อาจส่งผลต่อแผนผลักดันการส่งออกในครึ่งปีหลัง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
  2. เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูง จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลต่อทุกภาคส่วน ภาคการเงิน การผลิต ส่งออก วัตถุดิบ และพลังงาน
  3. อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และภาระต้นทุนการกู้เงินของผู้ประกอบการ
  4. ต้นทุนการผลิตยังคงสูง อาทิ ค่าไฟฟ้า ส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันทางด้านราคาของสินค้าไทย
  5. ปริมาณสินค้าคงคลังในประเทศคู่ค้ายังคงมีปริมาณสูง ส่งผลให้ชะลอคำสั่งซื้อออกไป
  6. ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลต่อภาคการเกษตรในประเทศ

นอกจากนี้ สรท. มีข้อเสนอแนะที่สำคัญประกอบด้วย 1.เร่งกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนแผนการส่งออกและเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 2.ขอให้ ธปท. พิจารณาการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากจนเกินไป 3.ขอให้ภาครัฐช่วยบริหารจัดการค่าไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนภาคการผลิตที่ปรับสูงขึ้นและอาจเสียเปรียบคู่ค้าคู่แข่งที่สำคัญ และ 4.ขอให้มีกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image