ส.อ.ท. ผนึก เอไอเอส ชูแพลตฟอร์มยกระดับเอสเอ็มอีในราคาเอื้อมถึง

ส.อ.ท. ผนึก เอไอเอส ชูแพลตฟอร์มยกระดับเอสเอ็มอีในราคาเอื้อมถึง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอไอเอส เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีเข้าถึงแพลตฟอร์มการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment Effectiveness (OEE) ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบัน แพลตฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในยุค industry 4.0 จะมีราคาค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จึงร่วมมือกับ AIS ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มในราคาที่ SME จับต้องได้ โดยส.อ.ท. ในฐานะองค์กรหลักที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทย มีสมาชิกในเครือข่ายจำนวน 45 กลุ่มอุตสาหกรรม เรามีเป้าหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย

การลงนามความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ AIS ครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักในการผลักดันและสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิตเครื่องจักรทั้งในเรื่องการเพิ่มความแม่นยำ การวิเคราะห์ การวัดผล หรือแม้แต่ระบบติดตามผลด้วยเครื่องมือด้านดิจิทัลเทคโนโลยีจาก IoT เต็มรูปแบบ ที่มาพร้อมโซลูชันของแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม PARAGON

ด้านนายสมชัย กล่าว่วา 5G คือ หัวใจสำคัญต่อการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ผ่านมาเราจึงเข้าประมูลคลื่นความถี่ 5G มาในปริมาณมากที่สุด พร้อมลงทุนในการพัฒนาโครงข่าย Digital Infrastructure ให้แข็งแรงต่อการเป็นรากฐานสำคัญในเศรษฐกิจแบบร่วมกันหรือ Ecosystem Economy อย่างต่อเนื่อง

Advertisement

โดยแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม PARAGON (แพลตฟอร์ม 5G ที่รวมศูนย์การบริหารจัดการ 5G, Edge Computing, Clouds และ Applications มาไว้ที่เดียวแบบ One Stop Service สามารถปรับเปลี่ยนได้เองให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา) ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี IoT ที่ทำงานอยู่บน 5G Private Network จะช่วยตอบโจทย์การทำงาน และสามารถแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมได้แบบเรียลไทม์

โดยแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing มีความสามารถในการวัดประสิทธิภาพและช่วยติดตามการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

– Machine Monitoring สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์

– Overall Equipment Effectiveness (OEE) Monitoring & Manufacturing Execution System (MES) หัวใจหลักในภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรได้ตลอดเวลา พร้อมระบบติดตาม ตรวจสอบและออกรายงานด้านการผลิตได้อย่างละเอียด แม่นยำ และเป็นระบบ

– Energy Management ระบบในการตรวจสอบการใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรกลต่างๆ ทั้งในช่วงเวลาที่ทำการผลิตและนอกเวลาการผลิต เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์และหาวิธีการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image