สายการบินคึกคัก ช่วงเทศกาลปีใหม่บินว่อน 3.5 หมื่นเที่ยว บวท.เตรียมพร้อมรับมือ

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกัน ซึ่งจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปกติ ซึ่งจากการประมาณการปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เข้า-ออกประเทศไทย ในช่วงวันที่ 25 ธันวาคม 2559-7 มกราคม 2560 จะมีเที่ยวบินรวมในช่วง 14 วัน เป็นจำนวน 35,473 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,534 เที่ยวบิน/วัน

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานที่มีปริมาณเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้น/ลงมากที่สุด ในช่วงปีใหม่นี้ คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 966 เที่ยวบิน/วัน ในขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง เฉลี่ย 733 เที่ยวบิน/วัน ส่วนท่าอากาศยานภูมิภาคหลักอีก 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง เฉลี่ยอยู่ที่ 295 เที่ยวบิน/วัน และท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง เฉลี่ย 206 เที่ยวบิน/วัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ตัวเลขรวมของปริมาณเที่ยวบินที่เข้า-ออก ในทุกท่าอากาศยานทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันจำนวน 1,151 เที่ยวบิน คิดเป็น 3% ของปีที่ผ่านมา โดยปริมาณเที่ยวบินรวมมากที่สุดของช่วงนี้ คือ วันที่ 6 มกราคม 2560 อยู่ที่ 2,690 เที่ยวบิน และปริมาณเที่ยวบินรวมน้อยที่สุด คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปริมาณเที่ยวบินรวมอยู่ที่ 2,242 เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน บวท.ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้จัดทำวิธีปฏิบัติการบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้เพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้มีความพร้อมต่อการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว และจัดระบบการบริหารจัดการในการขึ้น-ลงของอากาศยาน เพื่อรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมการใช้งานของระบบอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการจราจรทางอากาศ ให้คงประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามอากาศยาน ระบบสื่อสาร และระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ

นางสาริณีกล่าวว่า บวท.ขอความร่วมมือจากประชาชนในการหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย โคมควัน จุดพลุ ดอกไม้ไฟ บริเวณโดยรอบสนามบิน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบิน ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างมีความสุข โดยมั่นใจได้ว่าเราจะให้บริการอย่างเต็มกำลังความสามารถ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในน่านฟ้าไทย เพื่อให้ทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยเป็นสำคัญ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image