เปลี่ยนผ่านการเมือง กดดันความเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย.ลดลง พณ.ชี้ยังอ่อนไหวต่อเนื่องถึง ก.ค.

เปลี่ยนผ่านการเมือง กดดันความเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย.ลดลง พณ.ชี้ยังอ่อนไหวต่อเนื่องถึง ก.ค.

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนมิถุนายน 2566 ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 56.1 จากระดับ 56.6 ในเดือนพฤษภาคม 2566 แต่คงอยู่ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ออนาคต อยู่ที่ 46.2 และ 62.6 ลดจาก 46.5 และ 63.3 ในเดือนพฤษภาคม 2566 ตามลำดับ ซึ่งความเชื่อมั่นที่ปรับลงในเดือนมิถุนายน เพราะประชาชนยังกังวลเรื่องการเมือง และกังวลต่อค่าครองชีพทรงตัวสูง

ทั้งนี้ ปัจจัยโดยรวมที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สะท้อนจากภาคการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น และมาตรการภาครัฐที่ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับลดค่าไฟฟ้า และการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ขณะที่ปัจจัยกดดัน คือ ราคาสินค้าและบริการที่อยู่ระดับสูง และช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และการลงทุนในภาครัฐชะลอตัว รวมทั้ง ภาระหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยทอนให้ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมปรับลดลง

“ความเชื่อมั่นผู้บริโภค จากนี้จะดีขึ้นหรือลดลง ขึ้นกับช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน ว่าจะมีอะไรที่ต่อหรืออะไรเพิ่ม หรืออะไรจบลง ซึ่งน้ำหนักที่มีผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงสุด 44.8% จากมุมมองด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ราคาพืชผลเกษตร ตามด้วย 14.5% สถานการณ์การเมือง” นายวิชานันกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image