‘ไทยประกันชีวิตฯ’แจงสภาการพยาบาล โฆษณา ชุด “โอกาส”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 หลังสภาการพยาบาลออกแถลงการณ์ระบุว่า สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รู้สึก เสียใจที่บริษัทไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ได้จัดทำและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา ประกันชีวิตเรื่อง “โอกาส” ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ยูทูป ซึ่งมีภาพที่ตัวแทน ประกันชีวิตก้มลงกราบพยาบาลสื่อให้เข้าใจประหนึ่งว่า เป็นการอ้อนวอนพยาบาลให้ ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ซื้อประกันสุขภาพจากบริษัท ภาพดังกล่าว ทำให้ผู้ชมและสังคม ทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด เป็นการบิดเบือนความจริงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ประกอบวิชาชีพนี้ เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะมุ่งโฆษณาเฉพาะ ผลประโยชน์ของบริษัทแต่เพียงอย่างเดียว โดยขาดความสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมทั้งขอให้บริษัทไทยประกันชีวิตฯ ประกาศขอโทษผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผ่านสื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย รวมทั้ง งดการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาตามที่”มติชนออนไลน์”มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันนี้(28ธันวาคม2559) บริษัทไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โดยนางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสื่อสารองค์กร ได้ทำหนังสือชี้แจง รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เรื่องภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวว่า

ตามที่ท่านได้กล่าวถึงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณา ชุด “โอกาส” ของไทยประกันชีวิต ซึ่งมีเนื้อหาสร้างความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล ไทยประกันชีวิตในฐานะเจ้าของภาพยนตร์โฆษณาชุดดังกล่าว ใคร่ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งขอน้อมรับทุกความคิดเห็นของท่านด้วยความเคารพยิ่ง

บริษัทฯ ขอเรียนว่า แก่นของภาพยนตร์โฆษณาชุด “โอกาส” มุ่งเน้นสื่อสารให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงคุณค่าชีวิตและคุณค่าของความรัก โดยหยิบยกปรัชญาในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรู้และการรับมือกับทุกปัญหาในชีวิตอย่างมีสติ ตลอดจนการรู้จักปล่อยวางปัญหา และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม ได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิต แปรเปลี่ยนความทุกข์จากปัญหาที่เผชิญเป็นพลังเพื่อสร้างโอกาสให้ตนเองและสร้างคุณค่าให้กับผู้คนรอบข้างต่อไป

ทั้งนี้ การกระทำของตัวละครในเรื่อง เป็นผลมาจากภูมิหลังเฉพาะตัวของแต่ละคน เช่น การทรุดตัวลงกับพื้นเป็นการแสดงอารมณ์เจ็บปวดที่สุดของผู้ที่เคยสูญเสียลูกมาก่อน จนวันหนึ่งเธอต้องมาพบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเหมือนกับที่เคยประสบมาอีกครั้ง การกระทำดังกล่าวอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำของตัวละครอื่นๆ ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาไม่ได้ระบุชัด โดยเปิดให้ผู้ชม ได้คิดและตีความด้วยประสบการณ์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี หากรูปแบบการนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ก่อให้เกิดความคลุมเครือ และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อวิชาชีพพยาบาล โดยที่มิได้เป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มการผลิต บริษัทฯ ขอน้อมรับคำแนะนำด้วยความเคารพมาอีกครั้ง โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้ยุติการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว รวมทั้งได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการตัดต่อภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ใหม่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึก หรือความไม่เข้าใจต่อผู้ชมในประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณานี้ตัดต่อใหม่ในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งมีเจตนารมณ์ในการมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้เห็นคุณค่าและสร้างโอกาสให้กับตนเอง พร้อมนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้โอกาสแก่บริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงเจตนารมณ์ในครั้งนี้

คลิกอ่านที่นี่ …สภาการพยาบาล ออกแถลงการณ์ จี้ถอดโฆษณา”ตัวแทนขายประกันกราบพยาบาล” บิดเบือน-เสียหาย

0-1หนังสือ

0-2หนังสือ

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon