อิตาเลียนไทย เซ็นสร้างไฮสปีดไทย-จีน ช่วงแก่งคอย-กลางดง และปางอโศก-บันไดม้า กว่า 9,348 ล้าน

อิตาเลียนไทย เซ็นสร้างไฮสปีดไทย-จีน ช่วงแก่งคอย-กลางดง และปางอโศก-บันไดม้า กว่า 9,348 ล้าน

วันที่ 24 กรกฎาคม บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) หรือITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร–หนองคาย (ระยะที่ 1) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า

ในนามของกิจการร่วมค้า ITD-CRECNo.10 (ITALIAN-THAIDEVELOPMENTPCL-CHINARAILWAY NO.10 ENGINEERING GROUP CO., LTD JOINT VENTURE) โดย ITD ถือหุ้น 51% และ CREC No.10 ถือหุ้น 49%

Advertisement

โดยมีรายละเอียด เป็นงานก่อสร้างประกอบด้วย

1.งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางรวม 30.21 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น คันทางรถไฟระดับดิน ระยะทางประมาณ 10.18 กิโลเมตร และโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ระยะทางประมาณ 20.03 กิโลเมตร

2.งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า 9 แห่ง

3.งานรื้อย้ายรางเดิม งานรื้อย้ายสถานีเดิม งานปรับปรุงย้ายถนนเดิมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

4.งานต่อเนื่องสัญญา 1-1 ช่วงกลางดง – ปางอโศก ในการก่อสร้างรั้วกั้นและดูแลรักษางานคันทางที่กรมทางหลวงก่อสร้างให้การรถไฟแห่งประเทศไทย

มีมูลค่างานกว่า 9,348.99 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน โดยสัดส่วนการลงทุน ITD 51% และ CREC No.10 49%

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image