‘จุรินทร์’ โชว์ผลงานกองทุนฟื้นฟูฯ แก้หนี้เกษตรกร

“จุรินทร์” โชว์ผลงานกองทุนฟื้นฟูฯ ช่วยเหลือเกษตรกรลดภาระหนี้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2566 โดยที่ประชุมพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ดำเนินการจัดการหนี้ได้ตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,736 ราย 16,977 บัญชี มูลหนี้รวม 4,142,442,316.76 บาท และเห็นชอบรายชื่อและอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้แก่เกษตรกร เพิ่มเติม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 เม.ย.55 จำนวน 37 ราย สินทรัพย์ 52 แปลง ยอดเงินรวม 82,868,520.00 บาท

ด้านนายจุรินทร์กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการทำงานมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ถือว่าถ้าสิ่งที่ได้ทำมาทั้งหมดเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองกับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ถือว่าเป็นผลงานร่วมกันของพวกเราทุกคน ไม่ใช่ผลงานประธานคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่ง ก็ขอให้พวกเราได้ภาคภูมิใจร่วมกันว่าตลอด 4 ปีนี้ เราได้ทำสิ่งที่งดงามให้กับประเทศให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ อย่างดีที่สุด และเป็นรูปธรรมที่สุดยุคหนึ่ง

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะได้มอบกระเช้า ขอบคุณนายจุรินทร์ พร้อมกับกล่าวว่า คณะผู้แทนเกษตรกรขอขอบคุณท่านประธาน เพราะช่วงเลือกตั้ง 62 ถึงปัจจุบัน เป็นช่วงที่กองทุนฯทำงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแก้ไขกฎหมาย ซึ่งท่านประธานได้ดำเนินการเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท่านรองนายกฯจุรินทร์ ถือเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้มากสุดในยุคหนึ่ง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image