ดิทโต้ รับเพิ่มกว่า 6 หมื่นไร่ 53 ชุมชนร่วมวงดัน “ป่าคาร์บอน” ทะลุ 1 แสนไร่ ควัก 10 ล้านหนุน

ดิทโต้ รับเพิ่มกว่า 6 หมื่นไร่ 53 ชุมชนร่วมวงดัน ‘ป่าคาร์บอน’ ทะลุ 1 แสนไร่ ควัก 10 ล้านหนุน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่จังหวัดกระบี่ นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการปลูกป่าเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยมี DITTO ถือหุ้น 100% เป็นผู้ได้รับสิทธิปลูกและดูแลรักษาป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต ระยะเวลา 30 ปี

ล่าสุดบริษัทได้รับสิทธิดูแลพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มอีกจำนวน 62,781.72 ไร่ จาก 39 ชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง สุราษฏร์ธานี และชุมพร จากเดิม DITTO มีพื้นที่ปลูกป่าชายเลนทั้งในส่วนของทางบริษัทได้รับสิทธิโดยตรงและร่วมกับชุมชน รวมทั้งสิ้น 48,166.75 ไร่ โดยในส่วนที่ได้รับสิทธิในนามสยามทีซีเทคโนโลยี นั้นเป็นป่าชายเลนที่ต้องปลูกใหม่จำนวน 21,658.19 ไร่ และได้รับสิทธิดูแลป่าชายเลน ซึ่งมีสภาพป่าอยู่แล้วร่วมกับชุมชน อีก 14 ชุมชนในจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา จำนวน 26,508-2-22 ไร่

ดังนั้น เมื่อรวมกับพื้นที่ป่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ อีกจำนวน 62,781.72 ไร่ ทำให้ DITTO ได้รับสิทธิดูแลพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต รวมทั้งสิ้น 110,948.47 ไร่ ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 1 แสนไร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับในการเข้าร่วมโครงการของชุมชนนั้นทาง DITTO ได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและดูแลรักษาป่าเพื่อให้ป่ามีความสมบูรณ์และยังจะให้การสนับสนุนชุมชนในด้านอื่นๆ อีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ทางผู้บริหารของ DITTO ได้มอบทุนให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นแรก 14 ชุมชนๆ ละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงิน 2.8 ล้านบาท

Advertisement

นายฐกรกล่าวอีกว่า เนื่องจากในวันที่ 26 กรฎาคม ของทุกปี เป็นวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน ทางผู้บริหาร DITTO ได้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งมอบทุนให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ อีก 39 ชุมชนๆ ละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงิน 7.8 ล้านบาท รวมเงินสนับสนุนให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 53 ชุมชนเป็นเงิน กว่า 10 ล้านบาท เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ในกิจกรรมดูแลรักษาป่าต่อไป

“สำหรับความคืบหน้าโครงการนั้น ขณะนี้บริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในระหว่างนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Premium T-VER ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานขั้นสูงสุดของประเทศไทย” นายฐกรกล่าว

นายฐกรกล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องเตรียมการปลูกนั้นก็มีความคืบหน้าไปมากโดย ได้ทยอยนำกล้าที่เพาะไว้ไปปลูกในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติแล้วทั้ง 17 จังหวัด ส่วนความคืบหน้าในการออก โทเคน เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนนำมาใช้โครงการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตนั้น ทาง DITTO ได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัท โทเคน เอ็กซ์ ในเครือ เอสซีบี เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้มีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาจำนวนมาก คาดว่าต้นปี’67 จะเปิดให้ผู้สนใจจะเข้ามาลงทุนในเหรียญโทเคนได้

“หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเสนอเข้า ครม.พิจารณาและนำเสนอต่อรัฐสภาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป เพื่อรองรับการแก้ปัญหาภูมิอากาศระดับประเทศและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งรองรับการตั้งกำแพงภาษีของประเทศผู้นำเข้า เช่น CBAM ของสหภาพยุโรป ที่จะส่งผลกระทบกับผู้ส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศดังกล่าวให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์” นายฐกรกล่าว

อนึ่ง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับภาคีชุมชนชายฝั่งเครือข่ายพันธมิตรและจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม “วันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือวันป่าชายเลนโลก ประจำปี พ.ศ.2566” โดยได้รับเกียรติจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนและเป็นผู้ให้ความสำคัญเรื่องป่าชายเลน มาเป็นประธานในพิธี โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาการแทนอธิบดี และบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image