เปิดคำพิพากษาฉบับเต็ม ศาลเพิกถอนใบอนุญาตคอนโดหรู ‘แอชตัน อโศก’

เปิดคำพิพากษาฉบับเต็ม ศาลเพิกถอนใบอนุญาตคอนโดหรู ‘แอชตัน อโศก’ ตุลาการเสียงข้างน้อยเห็นแย้ง’ยกฟ้อง’

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบ กทม. 6 เลขที่ 18/2558 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2558 และเลขที่ 69/2558 ลว. 16 กรกฎาคม 2558 และใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี ตามแบบ ยผ.4 เลขที่ 48/2559 ลว. 22 มิถุนายน 2559 ฉบับแก้ไข และเลขที่ 129/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือฉบับดังกล่าวนั้น ได้มีการเผยแพร่รายละเอียดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จำนวน 176 หน้า

รวมความเห็นแย้งของนายกมล สกลเดชา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะตุลาการเสียงข้างน้อยฝ่ายที่สองไม่เห็นพ้องด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเสียงข้างมาก โดยเห็นควรให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง

 

Advertisement

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็มถอนใบอนุญาต แอชตัน อโศก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image