รัฐเปิดรับสินค้าเอสเอ็มอี 1.1 ล้านรายการ ชิงจัดซื้อจัดจ้างรัฐ 1.17 ล้านล้านบาท

รัฐเปิดรับสินค้าเอสเอ็มอี 1.1 ล้านรายการ ชิงจัดซื้อจัดจ้างรัฐ 1.17 ล้านล้านบาท

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานใหญ่ SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคมนี้ ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ถือเป็นโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME แต่ที่ผ่านมามีเอสเอ็มอีเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงได้จัดเตรียมระบบทะเบียนเอสเอ็มอี เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI-SME GP เพื่อให้เอสเอ็มอีได้เข้ามาลงทะเบียนกิจการและสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากกว่า 1,000,000 รายการ ซึ่งถือเป็นแหล่งสินค้าและบริการขนาดใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐจะได้ร่วมกันสนับสนุน อันจะเป็นฟันเฟืองหนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Advertisement

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนับเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากถึง 1.17 ล้านล้านบาทต่อปี ผลการดำเนินมาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2565 พบว่าหน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการเอสเออ็มอี ได้รวม 481,831 ล้านบาท จากเงินที่จัดซื้อจัดจ้างรวม 1,167,798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.26 โดยปัจจุบันมี SMEs ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้ว 152,331 ราย เป็นสินค้าและบริการรวม 1,127,533 รายการ

นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ออกแบบงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อ SME โดยจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าและบริการด้านการแพทย์ สินค้าและบริการด้านดิจิทัล และสินค้าที่ขึ้นทะเบียน Made in Thailand

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image