กรอ. มอบรางวัล 500 โรงงาน แบบอย่างทำความดี

กรอ. มอบรางวัล 500 โรงงาน แบบอย่างทำความดี

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการส่งเสริม โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) และแถลงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมือง สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 และมอบให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม จำนวน 556 รางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศกว่า 1,500 คน

โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มอบหมายให้ กรอ. ดำเนินการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำไปปฏิบัติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศ ที่ต้องการให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตและอยู่คู่สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ “ชุมชนรักโรงงาน-โรงงานรักชุมชน” ด้วยนโยบาย MIND โดยผลสำเร็จของโครงการในปี 2566 ประกอบด้วย

1. โรงงานอุตสาหกรรมมีความสำเร็จทางธุรกิจตามมาตรฐาน CSR-DIW 89 โรงงาน CSR-DIW Continuous 437 โรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม 30 โรงงาน

Advertisement

2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร กว่า 500 ชุมชน

3. สนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก กว่า 2 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และเกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม หรือเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวภายในปี 2570-2580

4. สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมยกระดับรายได้และการเป็นอยู่ของกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ กว่า 80 กลุ่ม และสร้างผลตอบแทนให้กับสังคม กว่า 300 ล้านบาท

Advertisement

“กรอ. ยังคงให้การสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมในการทำความดี เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร และเชื่อมั่นว่า หากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ไปประยุกต์ใช้ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้ว จะทำให้อุตสาหกรรมไทยปรับเข้าสู่อุตสาหกรรมวิถีใหม่ได้ไม่ยาก เพราะเราใช้ “หัว” และ “ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกัน” นายจุลพงษ์กล่าวปิดท้าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image