‘พิมพ์ภัทรา’ ปั้นฮาลาลฮับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เจาะตลาดตะวันออกกลาง

‘พิมพ์ภัทรา’ ปั้นฮาลาลฮับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เจาะตลาดตะวันออกกลาง

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กำหนดให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลในภูมิภาค(ฮาลาลฮับ) โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม และมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ และสามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ

“เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจมีทิศทาง สอดรับกับศักยภาพในแต่พื้นที่ จึงจำเป็นต้องเร่งชี้เป้าอุตสาหกรรมเป้าหมายคืออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ไปสู่พื้นที่เอสอีซี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ช่วยกระตุ้นการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น”น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าว

Advertisement

น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าวว่า นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ สศอ. ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสะอาด และการหาแนวทางส่งเสริมซอฟท์เพาเวอร์ไทยในส่วนของภาคอุตสาหกรรม

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กล่าวว่า สศอ. ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจนำอุตสาหกรรม โดยจะเร่งชี้เป้าอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ให้เกิดการผลักดันอย่างต่อเนื่อง การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรให้มีศักยภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานหมุนเวียน

สำหรับการพัฒนาการดำเนินงาน สศอ. จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้การกระบวนการทำงาน โดยใช้ระบบ iSingleForm เป็นระบบการรายงานเดียว ทั้งการให้บริการ Eco Sticker สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

รวมถึงมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านช่องทาง Platform ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถนำข้อมูล ข่าวสาร มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมเตรียมยกระดับการดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อนำพาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมสำคัญระดับสากล ภายใน 4 ปี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image