‘คมนาคม’ จับมือ สทป. ร่วมพัฒนาโดรน พร้อมสั่ง กพท. ศึกษากฎระเบียบ ก่อนนำมาใช้ด้านขนส่ง

‘คมนาคม’ จับมือ สทป. ร่วมพัฒนาโดรน พร้อมสั่ง กพท. ศึกษากฎระเบียบ ก่อนนำมาใช้ด้านขนส่ง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง การเข้าพบของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ว่าตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุขในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น ทางกระทรวงได้ร่วมมือกับ สทป. เพื่อพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยสาธารณะ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่สามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกมิติทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อยกระดับการบริการคมนาคมขนส่งสาธารณะไปสู่มาตรฐานที่เพิ่มสูงขึ้น

นางมนพรกล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) กำหนด จึงได้มอบหมายให้ กพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ สทป. ศึกษาโครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ สำหรับนำมาใช้ปฏิบัติภารกิจงานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image