รู้จักพื้นที่ลงทุน ‘นิคมฯ – เขตประกอบการ – สวนอุตฯ’ ต่างกันอย่างไร

รู้จักพื้นที่ลงทุน ‘นิคมฯ – เขตประกอบการ – สวนอุตฯ’ ต่างกันอย่างไร

พื้นที่ลงทุนเพื่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ และมีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแล ทั้งพื้นที่ทั่วไป เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม

โดยมีหน่วยงานกำกับ คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)

เพื่อทำความเข้าใจว่า “นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม” ต่างกันอย่างไร? เรามีอธิบาย

Advertisement

-นิคมอุตสาหกรรม

พัฒนาพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมโดย กนอ. หรือร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.โรงงาน ทั้งทางภาษีและมิใช่ภาษี ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด

-เขตประกอบการอุตสาหกรรม

พัฒนาพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมโดยภาคเอกชน ที่ได้รับการสนับสนุนประกาศเป็นเขตประกอบการ ตาม ม.30 ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 โรงงานที่ตั้งอยู่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด

-สวนอุตสาหกรรม

เป็นการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชน โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนงานราชการ โรงงานที่ตั้งอยู่ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 เหมือนตั้งอยู่ในพื้นที่ทั่วไป

สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้พัฒนาโครงการทั้ง 3 รูปแบบที่เหมือนกันคือ จะต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มพัฒนาโครงการ มีการจัดหาบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบถ้วน

ปัจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมในความดูแล 25 เขต และกนอ.มีนิคมอุตสาหกรรมที่กำกับดูแลอยู่ ทั้งที่เป็นนิคมฯ ที่ดำเนินงานเองและร่วมดำเนินงานกับเอกชน รวม 68 แห่ง และ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรม

โดยปัจจุบันมีโรงงานรวม 72,484 โรงงาน นอกนิคมฯ ประมาณ 68,000 โรงงาน ที่เหลืออยู่ในนิคมฯ 4,000-5,000 โรงงาน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image