สมอ. เยือนออสเตรเลีย ประชุมสมัชชาใหญ่ ISO รับรอง 5 ด้าน

สมอ. เยือนออสเตรเลีย ประชุมสมัชชาใหญ่ ISO รับรอง 5 ด้าน

รายงานข่าวแจ้งว่า นายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางสาวอาภัสสร สุกใส ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO General Assembly) ครั้งที่ 45 ณ นครบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566

การประชุมมีผู้บริหารสถาบันมาตรฐานแห่งชาติในฐานะผู้แทนประเทศสมาชิก ISO เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ที่ประชุมได้ให้การรับรอง ประกอบด้วย 1.แผนยุทธศาสตร์ของ ISO ฉบับปี 2030 ฉบับปรับปรุง ที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกในด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และการเพิ่มประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 2.ธรรมนูญและระเบียบวิธีปฏิบัติของ ISO ฉบับแก้ไข 3.ผลการตรวจสอบงบการเงินของ ISO ประจำปี 2565 4.ค่าบำรุงสมาชิก ISO ในปี 2567-2569 และ5.การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของ ISO ประจำปี 2567

ทั้งนี้ สมอ. ในฐานะสมาชิกผู้แทนประเทศไทยใน ISO ประเภทสมาชิกสมบูรณ์ (Member body) ได้ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารใน ISO ในการประชุมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ผู้แทน สมอ. ได้มีการหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย และเวียดนาม รวมถึง ASTM International

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image