ปลุกร้านค้า – ปชช. ช้อปสินค้ามาตรฐาน ‘โครงการตลาดแห่งนี้น่าซื้อฯ’

ปลุกร้านค้า – ปชช. ช้อปสินค้ามาตรฐานจาก ‘โครงการตลาดแห่งนี้น่าซื้อฯ’

รายงานข่าวจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) แจ้งว่า ปีนี้สมอ.ได้จัดทำ “โครงการตลาดแห่งนี้น่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.“ ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในข่ายควบคุมของ สมอ. จำนวน 145 รายการ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมีความรู้ความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2.เพื่อสร้างเครือข่ายร้านจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายและร้านค้ารายย่อยเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสกรณีพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 4.เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. และ5.เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย มอก. ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

โดยสมอ.จะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบกิจการ (ตลาด) ร้านค้ารายย่อยในตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก และร้านจำหน่ายทั่วไป และประชาชนผู้บริโภค

Advertisement

สำหรับกิจกรรมในโครงการ จะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายสัญลักษณ์ “ตลาดแห่งนี้น่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.” ให้กับผู้ประกอบการตลาดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการตลาดและร้านค้ารายย่อยในตลาดต่างๆ เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าที่มี มอก. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

“ผลดำเนินการโครงการตลาดแห่งนี้น่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. ล่าสุดพบว่า มีตลาดเข้าร่วมโครงการแล้ว 34 ตลาด รวม 5,554 ร้านค้า “รายงานข่าวระบุ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image