‘ธรรมนัส’ เล็งเคาะกรอบเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ’67

‘ธรรมนัส’ เล็งเคาะกรอบเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด ขีดเส้นถือครองสูงสุดไม่เกิน 50 ไร่/ราย 12 ต.ค. หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่’67

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า การกลับเข้ามาบริหาร ส.ป.ก. ในครั้งนี้ไม่กังวล สิ่งที่รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ดำเนินการไว้ ก็ให้เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งในส่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายที่จะเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด เพื่อให้เกษตรกรเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าจะนำร่องแจกโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ให้กับเกษตรกรภายในเดือนธันวาคมนี้ หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ให้กับประชาชน โดยเรื่องนี้ได้มีการหารือกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเบื้องต้นเห็นชอบในหลักการแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของเรื่องรายละเอียดข้อกฎหมายต่างๆ ได้สั่งการให้ ส.ป.ก. ไปดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีแผนผลักดันแผนงานต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการขยายรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า ภายใน 4 ปีที่รัฐบาลชุดนี้ดำรงตำแหน่งอีกด้วย

Advertisement

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า หลังจากนี้ ส.ป.ก. จะมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ โดยมีผมเป็นประธาน เพื่อพิจารณาในเรื่องของการแก้ข้อกฎหมายการถือครองสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. ตามระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2564

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า โดยเบื้องต้น ส.ป.ก.จะมีการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่องในการแจกโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางก่อน และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ขณะที่ ข้อกำหนดในการถือครองสิทธิ์ในเบื้องต้น ผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. สามารถซื้อขายให้กับเอกชนได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้ที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมเท่านั้น และสามารถถือครองโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.ได้สูงสุดไม่เกิน 50 ไร่ต่อคน ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดนี้จะเสนอให้ที่ประชุม คปก. ที่มี ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธาน พิจารณา ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ แม้ว่าการปรับเปลี่ยนที่ดินของ ส.ป.ก. ให้เป็นโฉนด จะช่วยเพิ่มมูลค่า และรายได้ให้กับเกษตรกร แต่ ส.ป.ก. ยังมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบในที่ดินเช่นเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ที่ดินผิดประเภท ซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับเกษตรกร เนื่องจาก ส.ป.ก. จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ การสร้างถนน ระบบไฟ และน้ำ ให้เหมือนเดิม ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่แตกต่างจากการซื้อขายที่ดินโดยทั่วไป ที่เจ้าของที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ส.ป.ก. มีการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกร ประมาณ 3 ล้านคน เป็นพื้นที่ 36 ล้านไร่ จากจำนวนทั้งหมด 40 ล้านไร่ สำหรับในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส.ป.ก.มีแผนจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรเพิ่มเติมอีก 3.85 หมื่นคน จากปัจจุบันที่มีคำขอเข้ามาทั้งหมดประมาณ 3 แสนคน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image