กรมโรงงาน เกาะติดโรงงานล้อทองคำเวสต์ ลงพื้นที่ปราจีนฯ แก้ปัญหากลิ่นเหม็น

กรมโรงงาน เกาะติดโรงงานล้อทองคำเวสต์ ลงพื้นที่ปราจีนฯ แก้ปัญหากลิ่นเหม็น

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มอบหมายให้ น.ส.จุฬารัตน์ เรียงสา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงงานของ บริษัท ล้อทองคำ เวสต์ จำกัด ประเภทโรงงานลำดับที่ 105 และ 106 ตั้งอยู่ในตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงโรงงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตและข้อกฎหมายที่กำหนด โดยมี นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการไตรภาคี และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมลงพื้นที่

โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีประชาชนกลุ่มคนรักษ์หนองหอย เดินทางมาแจ้งความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 จึงได้ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและออกคำสั่งปรับปรุงโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นขยะ น้ำชะขยะ และบางครั้งมีการเผาขยะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน อีกทั้งปัญหาความกังวลใจของชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมจากกรณีโรงงานนำของเสียเข้ามาฝังกลบในเขตโรงงาน ซึ่งอาจรั่วไหลลงสู่คลองพระปรงและพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ไม่ไกลโรงงาน

ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี การประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท ล้อทองคำ เวสต์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบดูแลให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการที่กำหนด ตลอดจนสร้างความเข้าใจระหว่างโรงงานและชุมชน

Advertisement

ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการไตรภาคี โดยได้นำเสนอการปรับปรุงคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนคณะกรรมการไตรภาคีในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่างโรงงานและชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน จากนั้นได้ร่วมตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขการประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตและข้อกฎหมายที่กำหนด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำชับนโยบายอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยเน้นย้ำการประกอบการที่กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image