พาณิชย์ เตรียมเกษตรกรหมู-ไก่ไข่ สมัครรับชดเชยดอกเบี้ย เริ่ม 16 ต.ค.

พาณิชย์ เตรียมเกษตรกรหมู-ไก่ไข่ สมัครรับชดเชยดอกเบี้ย เริ่ม 16 ต.ค.

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 กรมจัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมรับสมัครเกษตรกรหมู-ไก่ไข่ เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่อง ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ไม่เกิน 5,000 ตัว และผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ไม่เกิน 100,000 ตัว ที่ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเลี้ยงสุกร หรือไก่ไข่ โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ให้กับธนาคารเรียบร้อย สามารถสมัครขอรับการสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ย ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ต่างจังหวัด) และกรมการค้าภายใน (กรุงเทพมหานคร)

นายอุดมกล่าวว่า ขอให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จัดเตรียมเอกสาร โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมการค้าภายใน หรือติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ และต้องนำใบสมัครไปให้ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอรับรองสถานะและจำนวนการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงต้องไปติดต่อธนาคารที่ตนเองได้กู้ยืมเงินไว้ เพื่อให้ธนาคารรับรองและคำนวณดอกเบี้ยให้ และรวบรวมเอกสารหลักฐานมายื่น ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดที่ฟาร์มของเกษตรกรตั้งอยู่ หรือที่กรมการค้าภายใน หากฟาร์มอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Advertisement

“สำนักพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด พร้อมที่จะรับยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ย ซึ่งจะได้ประสานงานกับกรมการค้าภายในอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู-ไก่ไข่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ” นายอุดมกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image