“อนันตพร”ชี้ปี59 ลดเอฟทีช่วยคนไทยประหยัดค่าไฟ 9.2 หมื่นล.

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้พยายามดูแลค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้า โดยปี2559 ได้ปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที)ต่อเนื่อง โดยเอฟทีที่ลดลงช่วงเดือนมกราคม2558-ธันวาคม2559 รวมอยู่ที่ 52.68 สตางค์ต่อหน่วย โดยค่าไฟฟ้าปัจจุบันช่วงมกราคม-เมษายน2560 อยู่ที่ 3.38 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ประเทศสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้จำนวน 92,103 ล้านบาทต่อปี

 


“ปัจจุบันไฟฟ้าของไทยสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศถึง 99.63% โดยกระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายปี2560-61 จะบริหารจัดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต้นทุนต่ำมากที่สุด เดินหน้ากระจายเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพิ่มสัดส่วนถ่านหิน และลดการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สัดส่วนสูงเกินไป”พล.อ.อนันตพรกล่าว