‘สุริยะ’ ปลื้ม รถไฟฟ้า 20 บ.ตลอดสาย ‘วันแรก’ ปชช.แห่ใช้กว่า 9.44 หมื่นคน

‘สุริยะ’ เผยยอดใช้รถไฟฟ้า 20 บ.วันแรก ปชช.แห่ใช้กว่า 9.44 หมื่นคน ยันนโยบายไม่สิ้นสุดแค่ 30 พ.ย.67

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์-ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์-รังสิต) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนั้น

นายสุริยะกล่าวว่า ทั้งนี้ จากการประกาศใช้มาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สายสีม่วง ในอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสายนั้น รฟท. และ รฟม. ได้รายงานถึงผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ให้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะระบบรางมากขึ้น

นายสุริยะกล่าวอีกว่า จากการที่ ครม.อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ทั้ง 2 สายสูงสุด 20 บาทตลอดสาย โดยระบุจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 นั้น ยืนยันว่า เมื่อครบกำหนดในช่วงวันดังกล่าว จะยังไม่ได้มีการยกเลิกมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย และจะใช้มาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบาย Transport Future for All : คมนาคมแห่งอนาคต เพื่อประชาชนทุกคน

Advertisement

ส่วนการกำหนดระยะเวลาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ตามที่เสนอเรื่องต่อ ครม.นั้น ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ที่กระทรวงคมนาคมจะต้องประเมินผลการดำเนินมาตรการเป็นรายปี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณผู้โดยสาร และรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาระการชดเชยจากภาครัฐ และคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการดำเนินมาตรการดังกล่าวในปีถัดไป

อย่างไรก็ตาม การเสนอต่ออายุมาตรการ 20 บาทตลอดสายในปี 2567 รัฐจะชดเชยเงินรายได้ในจำนวนที่ลดลง เนื่องจากจะมีปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น จึงต้องประเมินผลมาตรการเป็นรายปี ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน ลดภาวะมลพิษ และการใช้พลังงานภายในประเทศ สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค จากการเพิ่มการเดินทางของประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมในการเข้าถึงระบบส่งสาธารณะด้วย

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า ผลการให้บริการตามนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ของระบบรถไฟชานเมือง (รถไฟฟ้าสายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการให้บริการ หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบนั้น พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย รวมทั้งหมด 94,446 คน-เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ที่มีผู้โดยสารจำนวน 50,564 คน-เที่ยวต่อวัน

แบ่งเป็น รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน วันที่ 16 ตุลาคม 2566 มีจำนวนผู้โดยสาร 25,439 คน-เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ที่ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย มีจำนวน 16,561 คน-เที่ยวต่อวัน เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง วันที่ 16 ตุลาคม 2566 มีผู้โดยสารจำนวน 69,007 คน-เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ที่มีผู้โดยสารอยู่ที่ 34,003 คน-เที่ยวต่อวัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image