ผิดนัดจ่ายตั๋วบี/อีอีกราย อี ฟอร์ แอล แจง บลจ. โซลาริส แจ้งกระชั้นชิด เตรียมแหล่งเงินอื่นไม่ทัน

แฟ้มภาพ

นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่าตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (บริษัทจัดการ) ประกาศแจ้งต่อนักลงทุนว่า บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) ไม่สามารถชำระคืนตั๋วแลกเงิน(บีอี)มูลค่าหน้าตั๋ว 200 ล้านบาท ในวันที่ 12มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระได้นั้น

ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบว่า บริษัท ได้ประสานงานกับบริษัทจัดการเพื่อชำระเงิน และไถ่ถอนตั๋วแลกเงินเลขที่ 010/2016 จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 12 มกราคม 2560โดยบริษัทจัดการตกลงจัดหาแหล่งเงินเพื่อการรีไฟแนนซ์ ตั๋วแลกเงินฉบับดังกล่าวข้างต้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 แต่เมื่อ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ทางบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการว่าไม่สามารถดำเนินรายการดังกล่าวได้แล้ว อีกทั้งยังออกประกาศกล่าวหาว่าพฤติการณ์ของผู้ออกตั๋วมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้

ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบว่าในการออกตั๋วแลกเงินแต่ละครั้งของ บริษัท นั้น ล้วนได้รับการพิจารณาลงทุนจากกองทุนต่าง ๆ ซึ่งได้รับคำแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส
จำกัด ทั้งสิ้น โดยให้ข้อเสนอเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินอื่น และเงื่อนไขอื่น ๆที่จะทำให้บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุด ขอยืนยันว่าบริษัท ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้รายใดและมีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง มีผู้ถือหุ้นหลักที่มีความสามารถในการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ และพร้อมให้การสนับสนุนการประกอบการของ บริษัทในทุกด้าน

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีกรณีการแจ้งข้อมูลจากบริษัทจัดการว่าไม่สามารถดำเนินการเรื่องการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินได้ในระยะเวลา
อันกระชั้นชิดสำหรับเวลาทำการในวันที่ครบกำหนดนั้นบริษัทจะมีเวลาในการจัดหาแหล่งเงินเพื่อมาไถ่ถอนตั๋วแลกเงินเลขที่ 010/2016 จำนวน 200 ล้านบาทได้ตามกำหนดไม่มีกรณีชำระหนี้ล่าช้าแต่อย่างใด

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา 17.23 น.นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้เจรจากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด เพื่อดำเนินการชำระเงินและไถ่ถอนตั๋วแลกเงินเลขที่ EFORL010/2016 มูลค่าหน้าตั๋ว 200 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 โดยได้มีการเจรจาและ EFORL ดำเนินการชำระหนี้จำนวน
200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) และไถ่ถอนตั๋วแลกเงินฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image