สวนยางร้องศาลปกครอง ปลูกยางต่ำกว่า 80 ต้นต่อไร่ โดนรีดภาษี 1.2% เพิ่มขึ้น 8 เท่า

ชาวสวนยางอ่วม ประกาศกระทรวงการคลัง-มหาดไทย เรียกเก็บภาษีเพิ่ม 8 เท่า กรณีปลูกยางต่ำกว่า 80 ต้น/ไร่ จากอัตรา 0.15% ของฐานภาษี เพิ่มเป็น 1.2% ในรอบปีภาษี 2567 ร้องศาลปกครอง ขอให้ยกเลิก 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จำนวน 22 ล้านไร่ กำลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ให้เกษตรกรที่มีการปลูกยางพาราไว้ 80 ต้นต่อไร่ เสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี และสวนยางที่ปลูกต่ำกว่า 80 ต้นต่อไร่ ต้องเสียภาษีอัตราไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี 

ประกาศดังกล่าวขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 4 จำกัดความคำว่า “สวนยาง” เฉลี่ยอยู่ที่ 25 ต้นต่อไร่

“ปัจจุบันสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จำนวน 22 ล้านไร่ ต้องจ่ายภาษีเข้ากองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางหรือเงินเซส (cess) 2 บาท/กก. จากยางทั้งหมดจำนวน 4 ล้านตัน/ปี เป็นเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทอยู่แล้ว เมื่อประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะทำให้ชาวสวนยางต้องเสียภาษีบวกขึ้นไปถึง 8 เท่า ถ้าเสียภาษี 100 บาท ปรับเป็น1,500 บาท ในปีภาษี 2567 จะได้เห็นชาวสวนยางทั่วประเทศเกิดการประท้วงเกิดขึ้น” ดร.อุทัยกล่าว

Advertisement

ดร.อุทัยกล่าวต่อไปว่า ปกติสวนยางพาราในประเทศไทยไม่มีการปลูกถึง 80 ต้น/ไร่ เพราะตามธรรมชาติของพืชเกษตรปีแรกถึงปลูก 80 ไร่ต่อปี ส่วนหนึ่งเนื่องจากภัยธรรมชาติ สภาพดินฟ้าอากาศ แม้จะมีการปลูกซ่อมก็ตาม

ดังนั้น สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราไทย ได้ยื่นศาลปกครอง จ.ระยอง ฟ้องการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว เนื่องจากทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ที่มา : ประชาชาติ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image