ปลัดประเสริฐ แจงนั่ง ปธ.บอร์ด ปตท. ไร้ผลประโยชน์ กลไกปกติตั้งคนมีความรู้ด้านพลังงาน

ปลัดประเสริฐ แจงนั่งประธานบอร์ด ปตท. ไม่มีประโยชน์แอบแฝง กลไกปกติตั้งคนมีความรู้ด้านพลังงาน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือบอร์ด ปตท. แทน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานบอร์ดคนเก่าที่ลาออกท่ามกลางกระแสข่าวถูกฝ่ายการเมืองบีบให้ลาออกว่า การเข้ารับตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท.ในครั้งนี้เป็นไปตามกลไกปกติ ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใด ที่ผ่านมาตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงาน และหลายครั้งที่ปลัดกระทรวงพลังงานจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท.ด้วย

นายประเสริฐกล่าวว่า ปตท.เป็นทั้งหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้จะพยายามใช้บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการสร้างสมดุลในการดูแลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงานและด้านราคาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย แต่จะเน้นประชาชนเป็นสำคัญเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและทิศทางพลังงานโลก

“หลังจากผมได้รับตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผมเข้าใจในบทบาทของ ปตท.ที่เป็นทั้งรัฐและบริษัทมหาชน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในส่วนนี้ผมจะสร้างความสมดุลเพื่อให้ ปตท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการตามนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ดูแลช่วยเหลือประชาชน

Advertisement

“และในฐานะที่ ปตท.เป็นบริษัทมหาชนที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ผมจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตขององค์กร พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และขอยืนยันอีกครั้งว่าการดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท.นี้ ผมจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ คู่ขนานไปกับธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน” นายประเสริฐกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image