บิ๊กเอกชนระยอง ติวผู้ประกอบการในพื้นที่ มุ่งสังคมคาร์บอนต่ำ

บิ๊กเอกชนระยอง ติวผู้ประกอบการในพื้นที่ มุ่งสังคมคาร์บอนต่ำ

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “เครื่องมือ กลไก และเทคโนโลยี ในการลดก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีในกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกิจการของตน
ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
และสอดรับกับนโยบายของคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดระยอง
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกำหนดแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

งานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต (สรค.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายในหัวข้อเครื่องมือและกลไกในการลดก๊าซเรือนกระจก และ หลักการของเทคโนโลยีการดักจับ และกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งมีการแบ่งปัน Best Practice จากบริษัทสมาชิกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ Dow(หัวข้อ : Dow Sustainability Goal & GHG Reduction Initiative) GC(หัวข้อ : Reduce Steam Consumption at DIPB Columm V-1103) SCGC(หัวข้อ : Smart Steam Optimization AI Supervisory) GPSC(หัวข้อ : CO2e Emission Reduction Project Upgrade Gas Turbine Filter from E10 to E12) และ BIG(หัวข้อ : Hydrogen for Mobility)

ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การส่งเสริมให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาร่วมกันในปัจจุบัน และพร้อมผลักดันการทำงานให้สอดคล้องกับแผนของคณะทำงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักของสมาคมฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในฐานะคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่ Net Zero ตามที่หลายๆ โรงงานได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ พร้อมจับมือกันมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image