“กสทช.”แจงเกณฑ์ออกทีวีหลังครบ100วันในหลวงร.9ทุกช่องยังต้องเชื่อมสัญญาณจากทรท.อย่างเคร่งครัด

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยภายหลังหารือกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกช่อง ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติในการออกอากาศเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 100 วัน นับตั้งแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดย กรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่างๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(ทรท.) ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันที รวมทั้ง กรณีรายการ “ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์จาก ทรท. ในทุกวันศุกร์ โดยให้ออกอากาศในเวลาเดียวกันอย่างเคร่งครัด

พ.อ.นที กล่าวว่า ในส่วนการออกอากาศรายการของสถานี ให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการผังรายการ และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการตามที่ กสทช. กำหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งควรสอดแทรกรายการที่เกี่ยวกับการพระราชกรณียกิจ แนวความคิด และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสารคดีเทิดพระเกียรติพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ การโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ในแต่ละห้วงเวลา

“สำหรับการแต่งกายของของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้แต่งกายสีตามปกติ สุภาพ และเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ติดสัญลักษณ์การไว้ทุกข์ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สำหรับผู้ร่วมรายการให้แต่งกายในลักษณะสุภาพ และใช้สีที่เหมาะสม โดยการแสดงตราสัญลักษณ์ของสถานี (โลโก้) ให้ใช้โทนสีตามปกติของสถานี และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ”พ.อ.นทีกล่าว

พ.อ.นที กล่าวว่า นอกจากนี้ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เว้นแต่กรณีที่ต้องถ่ายทอดรายการของ ทรท. จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนผังรายการตามประกาศ กสทช.ฯ ข้อ 14 และข้อ 15 จนถึงวันที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เครือข่ายเอดส์ฯ จี้รัฐประกาศซีแอลคุมราคายา “ไวรัสตับอักเสบซี-ยาต้านไวรัสเอชไอวีฯ”
บทความถัดไป‘ศรีวราห์’เผยคดีธรรมกายพุ่ง 300 คดี หมายจับอีก 2 อั้งยี่ ขวางปฏิบัติหน้าที่ ชี้ยังไม่ถึงเวลาบุกวัด