ก.อุตฯ ถก ส.อ.ท. ลุย 6 ภารกิจขับเคลื่อนอุตฯ ‘สกัดสินค้าไร้มาตรฐานทะลัก-ปรับปรุงผังเมือง’

ก.อุตฯ ถก ส.อ.ท. ลุย 6 ภารกิจขับเคลื่อนอุตฯ ‘สกัดสินค้าไร้มาตรฐานทะลัก-ปรับปรุงผังเมือง’

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า การหารือครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และเป็นการรื้อฟื้นการทำงานร่วมกันหลังจากที่เว้นว่างไปกว่า 3 ปี ตามนโยบาย น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดเป้าหมายยกระดับภาคอุตสาหกรรมผ่าน 6 แนวทาง ประกอบด้วย

1.ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ผ่าน วัน สต๊อป เซอร์วิส บูรณาการด้านกฎหมายให้ชัดเจน รวดเร็ว โดยเฉพาะการอนุญาต ร.ง.4 ระบบการกำกับรายงานด้วยตนเอง การดูแลด้วยระบบดิจิทัล

2.ส่งเสริมการส่งออก การค้า สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากสินค้านำเข้าที่ไม่ได้คุณภาพ สร้างกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นเพิ่มเติมหลังยานยนต์ไฟฟ้าชัดเจนแล้ว ทั้งอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือแพทย์ ป้องกันประเทศ และได้ประโยชน์จากนโยบาย เมด อิน ไทยแลนด์ (เอ็มไอที)

Advertisement

3.การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ผ่านกองทุนเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต พัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือรับค่าแรงสูง

4.พัฒนาอุตสาหกรรมยั่งยืนทั้งบีซีจีและอีเอสจี บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอมุ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เข้มแข็งและมีสภาพคล่องทางการเงิน ผ่านมาตรการทางการเงิน เข้าถึงการจัดซื้อของภาครัฐ ใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ

6.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ ปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้พื้นที่เกษตรรองรับอุตสาหกรรม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image