นาโอส ต่อยอดโปรเจคต์ “NAOS CARE” มุ่งเสริมสร้างระบบนิเวศผิวสู่สมดุล

นาโอส ต่อยอดโปรเจค “NAOS CARE” มุ่งเสริมสร้างระบบนิเวศผิวสู่สมดุล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม เภสัชกรหญิงวัลภา รัตนชัยพิพัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า นาโอส ดำเนินธุรกิจตามหลัก 3P อันประกอบด้วย Product, People, Planet โดยในมิติของ Product (ผลิตภัณฑ์) นั้น นาโอสได้คิดค้นนวัตกรรมด้วยศาสตร์ที่เรียกว่า “ECOBIOLOGY” หรือ “ชีวนิเวศวิทยาของผิว” เพื่อการดูแลผิวอย่างสมบูรณ์แบบการส่งเสริมความงามอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ปกป้องระบบการทำงานของผิว สนับสนุนให้เกิดสมดุลแก่ระบบนิเวศของผิว เพื่อให้องค์ประกอบที่หลากหลายนอกจากนี้การที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย นาโอส จึงได้ริเริ่มโปรเจค NAOS AGING SCIENCE ขึ้น เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมชะลอวัยที่ออกฤทธิ์อย่างตรงจุดปัญหาผิว โดยร่วมมือกับ Miroslav Radman ศาสตราจารย์นักชีวพันธุศาสตร์  ประเทศโครเอเชีย สถาบันวิจัยนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นงานวิจัยศึกษากระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอในร่างกายลึกถึงระดับโมเลกุล

“ในมิติด้าน People (มนุษย์) นาโอส ยึดหลักส่งเสริมการทำงานอย่างมีจริยธรรม ทั้งยังได้ก่อตั้ง Shareholder foundation ภายใต้ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องต่อปณิธานด้าน Human Care และสนับสนุนโครงการเพื่อมนุษยธรรมต่างๆ ผ่านกองทุนของบริษัทอาทิ โครงการ Bioderma Solidarity Mission เพื่อช่วยเหลือเด็กและชุมชนในเวียดนามและกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงสุขอนามัยและการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น และโครงการ Naos Village เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงด้านอาหาร การศึกษา และที่อยู่ให้แก่ชุมชนในจังหวัด Dharni ของประเทศอินเดีย”

ภสัชกรหญิงวัลภา กล่าวว่า ส่วนมิติสุดท้ายคือ Planet(โลกและสิ่งแวดล้อม) นั้นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ โครงการAquatic ecosystem การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล สามารถย่อยสลายได้ในน้ำ ไม่ตกค้าง และไม่มีสารที่ทำลายสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ โดย นาโอส ได้รับเครื่องหมาย AQUATIC ECOSYSTEM TESTED ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงโครงการ Andromède Océanologie เพื่อการปกป้อง Posidonia meadows ซึ่งเป็นพืชใต้ทะเลในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ที่เปรียบเสมือนปอดของทะเล สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าพืชใต้ทะเลอื่นๆ ถึง 4-5 เท่า และเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนในท้องทะเล โครงการการลดการใช้พลาสติก โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ 4R คือ Reduce Reuse Recycle Replace ภายในปี 2025 บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้แบรนด์นาโอส จะสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ 100% และลดปริมาณการใช้พลาสติกลงถึง 20% ปัจจุบัน นาโอส เป็น 1 ใน 71 บริษัทสมาชิกในกลุ่มเครื่องสำอางระดับโลก ที่เข้าร่วมองค์กร EcoBeautyScore Consortium เพื่อร่วมกันจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในรูปแบบและระบบเดียวกัน ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image