ดึงรัฐ-เอกชน 10 หน่วยงาน ตั้งศูนย์อุตฯฮาลาล ใช้ 630 ล้าน พิมพ์ภัทรา มั่นใจอัพจีดีพีไทย 1.2%

ดึงรัฐ-เอกชน 10 หน่วยงาน ตั้งศูนย์อุตฯฮาลาล ใช้ 630 ล้าน พิมพ์ภัทรา มั่นใจอัพจีดีพีไทย 1.2%

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก ว่า เร็วๆ นี้กระทรวงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งชาติ (กอฮช.) และการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล คาดว่าในเบื้องต้นจะต้องใช้งบประมาณสนับสนุน 630 ล้านบาท เพื่อใช้ในภารกิจส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ขยายตลาดการค้าอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกา จีน รวมทั้งพัฒนาการผลิตและมาตรฐานต่างๆ เชื่อว่าภายในระยะ 3 ปีจะสามารถทำให้จีดีพีภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 55,000 ล้านบาท หรือประมาณ 1.2% ของจีดีพีภาคอุตสาหกรรม

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สินค้าเป้าหมายในระยะแรกประกอบด้วย เนื้อสัตว์, อาหารทะเล ในรูปแบบของอาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-EAT) และอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ, อาหารมุสลิมรุ่นใหม่ (Snack Bar) อีกทั้งยังมีสินค้าประเภทแฟชั่นฮาลาล, เครื่องสำอาง, ยาสมุนไพร และท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดี มีหลายหน่วยงานที่จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Advertisement

รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.), สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, กรมประมง/กรมปศุสัตว์/กรมวิชาการเกษตร, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สถาบันอาหาร, ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), สถาบันฮาลาล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และห้องปฏิบัติการกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตั้งศูนย์อุตสากรรม จะต้องบูรณาการร่วมกันกว่า 10 หน่วยงานหลัก ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีหน่วยงานย่อยร่วมทำงานอย่างน้อย 1 แห่ง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image