ศาลปกครองเพชรบุรี ยกฟ้อง กกพ. คดี เทพสถิต วินด์ฟาร์มฯ ทำให้คำสั่งทุเลาบังคับสิ้นสุด

วินด์ฟาร์ม

ศาลปกครองเพชรบุรี ยกฟ้อง กกพ. คดี เทพสถิต วินด์ฟาร์มฯ ทำให้คำสั่งทุเลาบังคับสิ้นสุด

รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่ศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดำที่ 53/2566 ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดี คือ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น

ล่าสุดวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 185/2566 ได้พิพากษายกฟ้อง และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี พ.ศ.2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ออกตามมติผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ 13/2566 (ครั้งที่ 841) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เฉพาะส่วนที่ไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ ตามคำสั่งศาล ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 สิ้นผลลงนับแต่วันที่ศาลมีคำพากษา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image