เช็กสินค้า 8 ชนิด พาณิชย์ประกาศห้ามนำเข้า

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดรายการสินค้าห้ามนำผ่านเข้ามาในประเทศไทย 2 ฉบับ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว ส่งผลให้สินค้า 8 รายการ ได้แก่ สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ บารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า เครื่องเล่นเกม ช้าง โบราณวัตถุ เทวรูปและพระพุทธรูป สารกาเฟอีน และสินค้าที่มีมาตรการคว่ำบาตรตามมติสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ห้ามขนส่งผ่านแดนประเทศไทยอีกต่อไป

“เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ชีวิต สุขภาพ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล หากผู้ใดฝ่าฝืน โดยนำผ่านสินค้าต้องห้ามนำผ่านเข้ามาในประเทศไทย จะมีโทษทั้งจำ และปรับ อีกทั้งจะถูกริบสินค้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุ และยานพาหนะด้วย ” นางดวงพร กล่าว

นางดวงพร กล่าวว่า สำหรับสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหว ที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เช่น มันสำปะหลัง ข้าว ไม้ และสินค้าที่ต้องเปิดตลาดตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) เช่น น้ำมันปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมหัวใหญ่ กระเทียม นม เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่สินค้าห้ามนำเข้า หรือห้ามส่งออก และโดยหลักการควรนำผ่านได้นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการที่กำกับดูแลแต่ละชนิดสินค้าเพื่อกำหนดมาตรการจัดระเบียบการนำผ่านที่เหมาะสม เช่น ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช การกำหนดด่าน เป็นต้น ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และออกประกาศบังคับใช้ต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้การนำผ่านเป็นช่องทางในการลักลอบนำเข้า และส่งออกสินค้าเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศ

หากผู้ประกอบการ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำผ่านสินค้า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ1385 หรือ www.dft.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประชามติ รับไม่รับ ร่าง รธน. โดย วีรพงษ์ รามางกูร
บทความถัดไป‘ธงชัย’ควง‘พรหม’เปิดแจ่มกอล์ฟทัวร์ผสม ที่มาเลเซีย