‘สุริยะ’ กำชับ ทช.เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ปชช.ภาคใต้ หลังถนนประสบอุทกภัย-คอสะพานขาด

‘สุริยะ’ กำชับ ทช.เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ปชช.ภาคใต้ หลังถนนประสบอุทกภัย-คอสะพานขาด สัญจรไม่ได้กว่า 16 สายทาง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า จากข้อสั่งการของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานถึงผลกระทบจากอุทกภัยต่อการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับให้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเสี่ยง บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างรวดเร็ว นั้น

รายงานข่าวระบุอีกว่า ทช. โดยสำนักบำรุงทาง ได้รายงานข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส สงขลา และยะลา ซึ่งมีถนนในความรับผิดชอบได้รับผลกระทบ จำนวน 20 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

สัญจรผ่านได้ 4 สายทาง
1. ถนนสาย สข.4013 แยก ทล.4135-ทล.4287 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้ำท่วม 20 เซนติเมตร (ซม.)
2. ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135-ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา น้ำท่วม 27 ซม.
3. ถนนสาย สข.4046 แยก ทล.4287-บ้านหินผุด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้ำท่วม 10 ซม.
4. ถนนสาย สข.5056 แยกทางหลวงชนบท สข.4034-ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา น้ำท่วม 25 ซม.

Advertisement

สัญจรผ่านไม่ได้ 16 สายทาง
1. ถนนสาย นธ.2003 แยก ทล.42-บ้านมะนังตายอ อ.ยี่งอ, เมือง จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
2. ถนนสาย นธ.4001 แยก ทล.4056-บ้านตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
3. ถนนสาย นธ.4006 แยก ทล.4060-บ้านบริจ๊ะ อ.ศรีสาคร, รือเสาะ จ.นราธิวาส น้ำท่วม 10 ซม.
คอสะพานขาด
4. ถนนสาย นธ.4008 แยก ทล.4055 – บ้านป่าไผ่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
5. ถนนสาย นธ.4010 แยก ทล.4057-บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
6. ถนนสาย นธ.4011 แยก ทล.4055-บ้านบูเก๊ะซามี อ.จะแนะ, ระแงะ จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
7. ถนนสาย นธ.4014 แยก ทล.4056-บ้านสาเมาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
8. ถนนสาย นธ.4019 แยก ทล.4056-บ้านกูจำ อ.เจาะไอร้อง, สุไหงปาดี, ตากไบ จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
9. ถนนสาย นธ.4020 แยก ทล.4056-บ้านปิเหล็ง อ.สุไหงปาดี, เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
10. ถนนสาย นธ.4026 แยก ทล.4055-บ้านยานิง อ.จะแนะ, ระแงะ, เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
11.ถนนสาย นธ.5027 แยก ทล.4013-บ้านบาโงสะโต อ.ระแงะ, ศรีสาคร จ.นราธิวาส น้ำท่วม 40 ซม.
คอสะพานขาด
12. ถนนสาย นธ.6038 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา อ.ตากไบ จ.นราธิวาส น้ำท่วม 50 ซม.
13. ถนนสาย ยล.3009 แยก ทล.410-บ้านบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา น้ำท่วม 0.4 ซม.
14. ถนนสาย ยล.3015 แยก ทล.410-บ้านคอราแม อ.กรงปินัง จ.ยะลา น้ำท่วม 1.2 ซม.
15. ถนนสาย ยล.4010 แยก ทล.4067-บ้านกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น้ำท่วม 1.8 ซม.
16. ถนนสาย ยล.4023 แยก ทล.4065-เทศบาลยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา น้ำท่วม 1.2 ซม.

เนื่องจากมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักมาก ทั้งนี้ ในส่วนของ ทช. ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตามเฝ้าระวังถนนในโครงข่ายทางหลวงชนบทอย่างใกล้ชิด

นอกจากจะให้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ป้ายเตือน หลักนำทาง สะพานเบลีย์ และยานพาหนะแล้ว ยังได้กำชับให้เฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุดินสไลด์หรือคอสะพานชำรุดบนถนนทางหลวงชนบท พร้อมเน้นย้ำให้จัดชุดลาดตระเวนสำรวจพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเส้นทางและเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ อาทิ แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส (ขทช.นธ.) ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คอสะพานขาด (ถนนสาย นธ.4006 และ ถนนสาย นธ.5027)

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ขทช.นธ.ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายปิดสะพานและป้ายประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยงเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ได้รับทราบแล้ว ตลอดจนได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวทางแก้ไขและซ่อมบำรุง
อย่างเร่งด่วนภายหลังน้ำลดต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุอุทกภัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัด หรือสายด่วน ทช. โทร 1146

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image